PWE Basics

De essentie van een PWE is dat deelnemers in een (online) experiment een restrictie (bijvoorbeeld een overheidsbudget of een te behalen duurzaamheidsdoelstelling) te zien krijgen en een aantal mogelijke beleidsopties, inclusief de effecten van de beleidsopties. PWE is enerzijds een beleidsevaluatie-instrument. Op basis van de keuzes van deelnemers aan de PWE kunnen we de maatschappelijke kosten en baten van verschillende beleidsopties vaststellen en is het mogelijk om de optimale portfolio aan projecten te bepalen. Anderzijds is PWE een instrument om massaparticipatie van burgers te faciliteren.