Partners

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen:  

Panels:

  • Digitaal stadspanel gemeente Rotterdam
  • Inwonerpanel gemeente Lelystad
  • Kennispunt Twente
  • Burgerpanel gemeente Kampen
  • Inwonerpanel gemeente Nieuwegein