Informatie coronavirus

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Toegang tot de TNW gebouwen

De TNW-gebouwen zijn niet vrij toegankelijk. Medewerkers en studenten krijgen alléén toegang tot een pand met een geautoriseerde campuskaart. Gebouw Technische Natuurkunde (gebouw 22) is voor studenten toegankelijk via de ingang van de A-vleugel. Medewerkers kunnen via de hoofdingang (voorzijde via Mekelpark en achterzijde via personenlift) of de C-vleugel gebouw 22 betreden.
Laatste update: 15 december 2020

Avondklok

Het kabinet heeft besloten om een avondklok in te stellen. In heel Nederland is het vanaf 31 maart 2021 22.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends, verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Het kan zijn dat je omwille van de aard van jouw functie – alleen als er sprake is van noodzakelijke en bedrijfs- en onderzoeks-kritische werkzaamheden –  toch naar de campus moet komen in dit tijdslot.

Op de TU Delft-website is informatie beschikbaar over de werkgeversverklaring inzake uitzonderingen avondklok. Op basis van de aanwijzingen van het Centrale Crisisteam TU Delft (CCT), dat de richtlijnen als gecommuniceerd door de Rijksoverheid volgt, is binnen TNW een lijst van sleutelfunctionarissen voor kritische bedrijfs-en onderzoeksprocessen opgesteld. De werkgevers verklaringen zijn door de directie HR rechtstreeks aan de sleutelfunctionarissen gemaild.
Laatste update: april 2021

In de TNW gebouwen

Volg de aanwijzingen per gebouw, zoals in de gebouwen op verschillende plekken vermeld staan. Maak spaarzaam gebruik van de publieke ruimtes (entree, hal, trap, gang, pantry) in het gebouw. Geef elkaar de ruimte, ook in smalle gangen en bij toiletten (wacht op de gang indien bezet). Blijf zoveel mogelijk in je eigen gebouwdeel. Indien er zich knelpunten voordoen, dan zal de complexbeheerder (decaan) de toegang van medewerkers en studenten tot het gebouw verder moeten beperken.

We verwachten dat al onze studenten en medewerkers op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal in collegezaal of werkruimte, dan mag het mondkapje weer af. Dit geldt voor alle laboratoria uitgezonderd de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
Laatste update: 15 oktober 2020 

Kantoren

Voor on-campus werken dien je altijd afspraken te maken met je werkomgeving en stem deze afspraken af met je leidinggevende. Wissel gedurende de dag niet van bureau en laat je bureau aan het einde van de dag schoon en leeg achter. Als het niet lukt om onderling afspraken te maken, dan beslist de afdelingsvoorzitter. Bij niet voldoende naleven van de kantoorrichtlijnen zal de afdelingsvoorzitter de toegang tot de kantoren van de afdeling verder beperken.
Laatste update: 15 december 2020

Laboratoria

De capaciteit van laboratoria is beperkt en verschilt per laboratorium. Vraag je ruimteverantwoordelijke om lab toegang. De ruimteverantwoordelijke maakt (onder verantwoordelijkheid van de afdelingsvoorzitter) een bezettingsrooster op basis van de binnengekomen aanvragen en ziet toe op naleving.
Laatste update: 31 augustus 2020

Vergaderzalen

Vergaderzalen zijn geen kantoor. Ze kunnen gereserveerd worden voor kleine bijeenkomsten, waarbij de capaciteit van de ruimte leidend is. Afdeling brede bijeenkomsten zullen online blijven plaatsvinden.
Laatste update: 17 mei 2021

Onderwijsruimtes

De capaciteit van onderwijsruimtes is beperkt en verschilt van ruimte tot ruimte. In de roosters wordt hier rekening mee gehouden. Alle beschikbare onderwijsruimtes zijn ingericht op 1,5 meter afstand houden en voldoen aan de ventilatievoorschriften van de rijksoverheid.
Laatste update: 31 augustus 2020

Bachelor en Master Eindprojecten (BEP/MEP)

Alle BEP’s en MEP’s – zowel nieuwe als lopende – zijn aan de onderstaande regels en voorwaarden gebonden:

  • de afdeling geeft aan of het – gezien de capaciteit van de labs – mogelijk is om een experimentele BEP/ MEP te starten;
  • de student mag maximaal 40% van de dagen van de nominale duur van het project naar de campus mag komen om experimenteel werk te doen en kleinschalige besprekingen bij te wonen; aanwezigheid moet worden afgestemd met de afstudeerbegeleider waarbij het uitgangspunt is dat de aanwezigheid van afstudeerders door de afdeling wordt verdeeld over de dagen van de week om piekbelasting op bepaalde dagen van de week te voorkomen;
  • literatuuronderzoek, de voorbereiding van metingen, uitwerken metingen, en het schrijven van het verslag dient thuis plaats te vinden;
  • op de dagen dat de student op de campus mag zijn, reist hij/zij 1 keer naar en van het gebouw (dus niet tussentijds extra heen en weer);
  • er zijn geen kantoor-/ aanlandplekken beschikbaar voor studenten op de afdelingen. Als er een pauze is in het experiment gaat de student het lab uit en verblijft op een algemene studieplek (in gebouw 58: de studieplekken in en rond het atrium, in gebouw 22: in de A- vleugel of in de studiezaal op de derde verdieping in F, in gebouw 50);
  • een experimentele BEP/ MEP moet altijd kunnen worden omgezet in een volledig off-campus BEP/ MEP bij dezelfde begeleider. Het hiervoor benodigde plan B dient vóór aanvang van het BEP/ MEP met de student te worden besproken en vastgelegd te worden in de projectbeschrijving.

Laatste update: 31 augustus 2020

Afstuderen

Afstudeerbijeenkomsten ter afronding van BEP en MEP vinden bij voorkeur online plaats. Indien noodzakelijk, kunnen alleen de student en de beoordelingscommissie op de campus aanwezig zijn. Helaas kunnen we hierbij geen familie, vrienden of gasten toelaten.
Laatste update: 31 augustus 2020

Diploma-uitreiking

Promoties en oraties zijn in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie. Neem contact op met de Graduate School voor de uitwerking hiervan.
De TNW diploma-uitreikingen vinden online plaats.
Laatste update: 13 januari 2021

Studieplekken

Studieplekken zijn gereserveerd voor studenten met ontheffing om in het gebouw te studeren op voorspraak van de studieadviseur. BEP-/MEP-/practica- studenten kunnen tussen het experimenteren eveneens gebruik maken van de beschikbare studieplekken. Indien de 1,5 meter niet opgevolgd kan worden zal de decaan aan hoofd ESA vragen een strakker rooster in te voeren.
Laatste update: 15 december 2020