News

27 oktober 2021

Kunstleer uit afvalwaterstromen

Kunstleer uit afvalwaterstromen

Leer is een sterk product, maar staat ter discussie omdat het gemaakt is van dierenhuiden en het productieproces belastend is voor het milieu. Het studententeam WaterSkins van de TU Delft komt met een zeer duurzaam alternatief: kunstleer uit afvalwaterstromen.

06 augustus 2021

Nieuwe gistsoort kan biotechnologie verduurzamen

Nieuwe gistsoort kan biotechnologie verduurzamen

Normaal gesproken hebben gisten zuurstof nodig om zich te delen. Maar onderzoekers van de TU Delft zijn nu op een heel bijzondere gistsoort gestuit, die in staat is om snel te groeien zonder zuurstof. Hoe? Door een essentieel onderdeel van de normale gistcel door een surrogaat-molecuul te vervangen. In theorie kan deze ontdekking de industriële productie van bijvoorbeeld bier en biobrandstoffen door gisten duurzamer en efficiënter maken. De resultaten uit deze studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

30 april 2021

Onderzoekers maken levend materiaal op basis van algen

Onderzoekers maken levend materiaal op basis van algen

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de TU Delft heeft 3D-printing gebruikt om van algen een nieuw, levend en milieuvriendelijk materiaal te maken met veel mogelijke toepassingen.

07 april 2021

Met moleculaire zeefjes de smaak van alcoholvrij bier aanpassen

Met moleculaire zeefjes de smaak van alcoholvrij bier aanpassen

Onderzoeker Deborah Gernat heeft, in samenwerking met Heineken, een nieuwe methode gecreëerd om de smaak van alcoholvrij bier verder te ontwikkelen. Met de techniek, die gebaseerd is op moleculaire zeefjes, krijgen brouwers een nieuw gereedschap in handen om de smaak van alcoholvrij bier dichter bij die van normaal bier te brengen. De eerste tests toonden aan dat de zoetige ‘wortsmaak’ die alcoholvrij bier nu vaak kenmerkt ermee kan worden teruggedrongen. Op 9 april promoveert Deborah Gernat op dit onderwerp aan de TU Delft.

11 januari 2021

Delftse onderzoekers bouwen kunstmatig chromosoom

Delftse onderzoekers bouwen kunstmatig chromosoom

Biotechnologen van de TU Delft hebben een kunstmatig chromosoom gebouwd in gist. Het chromosoom kan naast de natuurlijke gistchromosomen bestaan, en dient als platform om veilig en eenvoudig nieuwe functies aan het micro-organisme toe te voegen. Onderzoekers kunnen het kunstchromosoom gebruiken om gistcellen om te bouwen tot levende fabriekjes die in staat zijn om nuttige chemicaliën en zelfs medicijnen te produceren.

07 januari 2021

ERC Proof of Concept-beurs voor Frank Hollmann

ERC Proof of Concept-beurs voor Frank Hollmann

Frank Hollmann (Biotechnology) krijgt van de European Research Council een Proof of Concept-beurs. Hij is één van de 55 houders van ERC-grants die in aanmerking komen voor deze aanvullende financiering. Met het geld kan worden onderzocht wat het commerciële- of innovatiepotentieel van de resultaten van EU-gesubsidieerde onderzoek is.

17 december 2020

Delftse onderzoekers brengen risico’s van ‘vrij DNA’ in kaart

Delftse onderzoekers brengen risico’s van ‘vrij DNA’ in kaart

Zonder dat we het doorhebben komen losse stukjes DNA via ons afvalwater in de natuur terecht. Wat de impact van dit ‘vrije DNA’ is op het milieu en de volksgezondheid, is nog onbekend. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu een manier gevonden om te achterhalen om hoeveel van dit mogelijk schadelijke DNA het gaat. Ze ontwikkelden een methode om vrij DNA uit afvalwater te isoleren, waardoor ze de grootte van het probleem in kaart kunnen brengen. De resultaten van hun werk worden in februari 2021 officieel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Water Research, maar zijn nu al online te vinden.

16 december 2020

Platform Bio-Economie consolideert brede bioeconomie met nieuwe bestuursvoorzitter

Platform Bio-Economie consolideert brede bioeconomie met nieuwe bestuursvoorzitter

Platform Bio-Economie consolideert haar strategische ambitie om het leidende industriële samenwerkingsverband te worden op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame, CO2 neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk zijn. Luuk van der Wielen met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van technologie, business en beleid voor de bioeconomie, is benoemd tot bestuursvoorzitter.

15 december 2020

Five 20k grants for cross-campus bioengineering research projects

04 december 2020

In Memoriam: Prof.dr.ir. Herman van Bekkum (1932 – 2020)

In Memoriam: Prof.dr.ir. Herman van Bekkum (1932 – 2020)
/* */