Biotechnology

Innovation is crucial to fulfil the potential of industrial biotechnology for sustainable production of fuels, chemicals, materials, food and feed. Similarly, scientific and technological advances in environmental biotechnology are needed to enable novel approaches to water purification, and ‘waste-to-product’ processes thus contributing to a circular economy. Increased fundamental knowledge encompassing enzymes, microorganisms and processes are essential for progress in this field. The Department of Biotechnology covers this research area and, based on new insights, selects, designs and tests new biobased catalysts, micro-organisms, and processes.

The department encompasses five research sections:

News

07 april 2016

Twee ERC Advanced Grants voor Delftse onderzoekers

Twee wetenschappers van de TU Delft hebben een ERC Advanced Grant ontvangen. Yuli Nazarov en Jack Pronk krijgen deze Europese subsidie voor vijfjarige projecten van internationaal vooraanstaande onderzoeksleiders. Higher-dimensional topological solids realized with multi-terminal superconducting junctions Prof. Yuli Nazarov van het Kavli Institute of Nanoscience (TNW) een ERC Advanced Grant van 1,5 miljoen euro voor zijn onderzoeksvoorstel HITSUPERJU (Higher-dimensional topological solids realized with multi-terminal superconducting junctions). Het project draait om topologische materialen; dit zijn materialen die in bepaalde toestanden zowel eigenschappen van geleiders als van isolatoren bezitten. Topologische materialen zijn relatief recent ontdekt en een hot topic in de vastestof-fysica. Deze exotische materialen zijn fundamenteel gezien interessant en houden tevens de belofte in zich van concrete toepassingen (zoals een kwantumcomputer gebaseerd op Majorana fermionen). Ze zijn echter zeer moeilijk te prepareren en te controleren. Maar bepaalde eigenschappen van topologische materialen kunnen wel uitstekend worden nagebootst door een meervoudige supergeleidende junction. Nazarov vormt een team van theoretici om dit te onderzoeken en met concrete suggesties voor experiment en toepassingen te komen. Eliminating Oxygen Requirements in Yeasts Prof. Jack Pronk van de afdeling Biotechnologie (TNW) heeft een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro gekregen van de European Research Council om onderzoek te doen aan de zuurstofbehoeften van gisten en schimmels. Het project, getiteld ELOXY (‘Eliminating Oxygen Requirements in Yeasts’), gaat over het ophelderen van de nog onbegrepen behoefte van veel gisten en schimmels aan moleculaire zuurstof. Zelfs wanneer deze micro-organismen volop energie kunnen halen uit gistingsprocessen die geen zuurstof vereisen, hebben ze toch kleine hoeveelheden zuurstof nodig – en niemand weet waarom. Deze puzzel is niet alleen interessant voor de wetenschap, maar ook voor het inzetten van gisten en schimmels in grootschalige, zuurstofloze processen.
/* */