Onze samenleving vraagt om professionals met nieuwsgierigheid en een open creatieve geest. Wij leiden zulke professionals op en daarom lopen ontwerpen en innovatie als een rode draad door de vier subsecties van de afdeling.

De maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vragen een benadering waarin verschillende disciplines betrokken worden ter integratie van sociale en technische wetenschappen. Wij leiden toekomstige docenten en communicatie experts op die zoÔÇÖn benadering kunnen hanteren.

Innovatie is een dynamisch, non-lineair en onzeker proces. Onze maatschappij daagt vernieuwers uit om de relevantie van wetenschap en technologie te overdenken, met name in relatie tot urgente en complexe onderwerpen als klimaatverandering, de energie transitie, toenemende verstedelijking en gezond oud worden.

De afdeling SEC bestaat uit een team van studenten, wetenschappers en professionals van verschillende disciplines en met kennis van de praktijk. We combineren theorie en praktijk en integreren technologische en maatschappelijke perspectieven in onderwijs en onderzoek. SEC verricht praktijk-geori├źnteerd onderzoek dat wetenschappelijk-technologische, educatieve en sociologische perspectieven integreert. Resultaten zijn relevant voor de domeinen STEM educatie, Life Sciences & Health, AI, data en digitale innovatie en inclusieve en duurzame stedelijke ontwikkeling (klimaat, energie management, veiligheid). Zo dragen we bij aan een samenleving die verantwoord kan omgaan met technologische innovaties.

4TU

SEC Delft is onderdeel van het 4TU educatie en onderzoeksprogramma.

Science Education & Communication (SEC)