Science Education & Communication

Welkom op de website van Science Education & Communication. SEC doet praktijkgericht academisch onderzoek naar communicatie en educatie in technische en innovatieve omgevingen, in samenwerking met professionals binnen bedrijven, universiteiten, overheden en scholen. Wij linken de theorie en praktijk van educatie en communicatie. Ons doel is om innovatieve oplossingen te ontwerpen die passen in de dagelijkse praktijk van onderwijs en innovatie, binnen een wetenschappelijke en technische context. 

Science communication research

Ons communicatieonderzoek heeft als hoofdthema ‘communication design for innovation’ en richt zich op het organiseren en verbeteren en ondersteunen van samenwerken en netwerken. Hiermee helpen we ingenieurs en andere professionals in innovatieve omgevingen om het innovatieproces efficienter en effectiever te laten verlopen. 

Science education research

Het educatieonderzoek richt zich op het professionaliseren van de onderwijspraktijk in beta-vakken op middelbaar onderwijs, met als hoofdthema: ‘begripsontwikkeling in de betavakken door ontwerp-gericht onderwijs.’ 

4TU

SEC Delft is part of the collaborative 4TU educational and research program. 

Science Education & Communication (SEC)