Missie en visie

Innovatie is een dynamisch, niet-lineair en onzeker proces. De samenleving daagt uit om na te denken over de maatschappelijke relevantie van techniek en wetenschap.

Enerzijds vraagt dit van docenten in het primair en secundair onderwijs die vakinhoudelijk boven de stof moeten staan, die toegerust zijn om hun pedagogische taak waar te maken en die in staat zijn om innovaties in het onderwijs mede vorm te geven. Zij leiden een toekomstige generatie leeringen op die beter toegerust is op de toekomstige rol van wetenschap en techniek in de maatschappij met een hogere wetenschappelijke, technische en digitale geletterdheid.

Anderzijds, vanuit communicatieperspectief vraagt dit om het bedenken en uitrollen van passende communicatiestrategieen voor innovatieve ontwikkelingen. Communicatie speelt een essentiële rol: het is de katalysator die een goed idee leidt naar succesvol idee. Dit maakt kennis van communicatie een essentiële verrijking van de bètastudent. Heldere en doelgerichte communicatie bevordert de kwaliteit van wetenschap en techniek.

SEC organiseert Minor (Bachelor), Master en post-master onderwijs op het gebied van educatie en communicatie. Wij leiden professionals op die een innovatieve rol spelen in de onderwijspraktijk of de communicatiepraktijk gelinkt aan wetenschap, techniek en innovatie. Dat leidt enerzijds tot innovatieve docenten op die op zoek gaan naar onderwijsvernieuwing, en anderzijds tot communicatieve ingenieurs met drie verschillende uitstroomprofielen:

(1) ingenieurs die vanuit communicatieperspectief hun diepe kennis van zowel de sociale als technische aspecten van innovatieprocessen kunnen verbinden;

(2) communicatieprofessionals in het wetenschap- en techniekveld met inzicht in techniek en maatschappij, die via een op communicatie gebaseeerde ontwerpaanpak innovatieve processen te ondersteunen;

(3) onderzoekers op het grensvlak van communicatie, maatschappij en technische innovatie.