Science Education

Van docenten in basis- en voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij boven de stof staan, zodat zij hun pedagogische–didactische taak goed kunnen vervullen én in staat zijn het onderwijs te innoveren. Ze leiden een toekomstige generatie wetenschappelijk en technologisch geletterde burgers en professionals op. Daarnaast zijn de docenten die we opleiden in staat het continue proces van innovatie in hun eigen toekomstige praktijk vorm te geven.