Communication Design for Innovation (CDI)

SEC-MI-177

Geen succesvolle innovatie zonder communicatie. In een snel veranderende maatschappij waarin technische ontwikkeling centraal staat wordt er van een ingenieur meer verwacht dan alleen inhoudelijke kennis en technische vaardigheden. Een goede samenwerking tussen ingenieurs, publiek, media, politiek en bedrijven is erg belangrijk. De samenleving daagt uit om na te denken over de maatschappelijke relevantie van techniek en wetenschap en vraagt om het bedenken en uitrollen van een passende communicatiestrategie voor innovatieve ontwikkelingen. Communicatie speelt een essentiële rol, het is de katalysator die een goed idee leidt naar succesvol idee. Dit maakt kennis van communicatie een essentiële verrijking van de bètastudent. Heldere en doelgerichte communicatie bevordert de kwaliteit van wetenschap & techniek, en daarnaast word je extra interessant voor potentiële werkgevers.

Voor wie?

De minor staat open voor alle TU-bachelor studenten. Ook studenten van andere universiteiten met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond kunnen de minor volgen. De minor richt zich hierbij in het bijzonder op de studenten uit Twente, Eindhoven, Leiden, Rotterdam en Wageningen.
Bij de start van de minor heb je je propedeuse afgerond en heb je minimaal 90 EC van je bachelor behaald.

Voor de studenten die een 15 EC minor willen volgen is het mogelijk om alleen het eerste deel van de minor te volgen en af te sluiten.

Wat ga je leren?

In de minor Communication Design for Innovation (CDI) leer je hoe je communicatieprocessen en -middelen voor alle fasen van een innovatieproces waarin samenwerken centraal staat, kunt ontwerpen. Zo doe je inzichten en vaardigheden op waarmee je communicatie als een integraal strategisch deel van innovatie effectief kunt inzetten, om te komen tot innovaties die écht werken in de praktijk. Communicatie wordt een integraal onderdeel van je ingenieurs-denken. Na afloop van deze thematische minor ben je een toekomstige communicatieve ingenieur die strategische R&D partners aan zich kan binden, de overheid weet te interesseren en het publiek kan betrekken.

  • In de eerste plaats leer je wat strategische communicatie is en hoe die verweven kan worden met innovatieprocessen.
  • In de tweede plaats krijg je theoretische en praktische inzichten in het samenwerken in multidisciplinaire teams. Juist in dergelijke samenwerkingsverbanden worden innovaties geboren en zie je hoe techniek, communicatie en innovatie samengaan.
  • In de derde plaats leer je hoe je de sociale processen waarin techniek, communicatie en innovatie samenkomen kunt analyseren en ontwerpen.
  • En ten vierde ontwerp je de communicatiemiddelen om het proces en de stakeholders te ondersteunen.

Tijdens de gehele minor werk je aan een reële case van een reële opdrachtgever in de context van wetenschap en techniek. Verder volg je 5 masterclasses waarin je vaardigheden en extra inhoudelijke kennis opdoet die je nodig hebt als professioneel communicatie-ingenieur. 

Vanaf dag één volg je theoretische vakken en pas je direct de opgedane kennis toe in het CommunicatieLab (C-Lab). De theoretische vakken wisselen elkaar af, je multidisciplinaire teamwerk aan het communicatie-innovatie ontwerp gaat continu door.

Vakkenoverzicht

Onderwijsmethodes

Aantal contacturen
36 uur per week

Werkvormen
Colleges (8 uur), groepswerk + projectwerk (20 uur), zelfstudie (8 uur)

Wijze van tentaminering

  • Inhoudelijke vakken: opdrachten en eindtentamen
  • C-lab: rapporten
  • Masterclasses: individuele of groepsopdrachten

Contact

Studenten over deze minor:

“Je komt erachter dat communicatie heel strategisch is en veel meer dan een folder of een website.”
“De minor heeft mij inzicht gegeven op een dieper / ander niveau dan ik vanuit mijn opleiding heb gekregen. Het was een fijne groep en leuk om de minor te volgen.”
“Heel mooi om te zien hoe deze studenten binnen een korte tijd een enorme relevante bijdrage leveren aan de realisatie van onze projecten.” (Opdrachtgever voor de minor in 2014/2015)
"Zowel in theorie als de praktijk een verbredende blik op interdisciplinair samenwerken."
"Deze minor biedt je echt een hele andere mindset voor innoveren."

Mahsa Hajivandi