Minor Educatie

De selectieminor Educatie is bestemd voor alle bachelorstudenten die les willen geven, hun talenten en enthousiasme voor de bètavakken op school willen inzetten, zich serieus willen verdiepen in de theorie achter leren en onderwijzen. Let op: de inschrijving voor deze minor loopt van 10 maart tot en met 22 april 2018. Alle bachelorstudenten ontvangen op 10 maart een e-mail over de minorinschrijving, volg de link voor inschrijving in de minor Educatie.

De minor educatie steunt op vier pijlers:

 • Boven de stof staan: kennis van het (school)vak op academisch bachelorniveau
 • Algemene theoretische onderbouwing: onderwijskunde en algemene didactiek
 • Aan het schoolvak gekoppelde doceervaardigheden: vakdidactiek
 • Praktijk: stage/schoolpracticum, ontwikkeling van vaardigheden in de praktijk

Vakken

De minor bestaat uit de volgende vakken:

SL3031  

Didactische vaardigheden. Oefenen in lesgeven door het geven van minilessen. 

SL3...* 

Vakdidactiek  Achtergronden bij en oefenen met effectief lesgeven in het schoolvak. 

SL3041 

Oriënterende stage. Kennismaken met de stageschool, zelf een aantal lessen geven, ervaren of de minor Educatie iets voor je is. 

SL3462 

Onderwijskunde. Theorie over leren en doceren, op school ervaren hoe die theorie in praktijk wordt gebracht. 

SL3...* 

Schoolpracticum A. Lessen voorbereiden, lessen geven, in het begin onder begeleiding en later zelfstandig, lessen nabespreken, deelnemen aan niet lesgebonden activiteiten op school. Je loopt stage in de onderbouw én in de bovenbouw van havo en vwo en in de mavo.  

* Vakcode afhankelijk van het schoolvak.

Beperkte tweedegraads bevoegdheid

Je wordt officieel bevoegd om les te geven in het vmbo-t en in de onderbouw van vwo en havo als je deze minor met succes hebt gevolgd én daarna je bachelordiploma hebt gehaald. Je bacheloropleiding moet dan wel verwant zijn aan het schoolvak waarin je les wilt geven. Kom je uit een niet-verwante bacheloropleiding, dan kun je wel aan de minor deelnemen, maar behaal je geen bevoegdheid. Je kiest voor een van de volgende schoolvakken: informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of techniek.

Eerstegraads lerarenopleiding

Er zijn verschillende mogelijkheden om na de minor educatie een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. De minor levert dan vrijstellingen op.

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, hoorcolleges en een stage op school. De minor Educatie is gericht op het Nederlands onderwijs. Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst. Over je ontwikkeling stel je een portfolio op. Colleges worden zoveel mogelijk gepland op maandag en dinsdag, zodat de rest van de week beschikbaar is voor zelfstudie en voor de stage.

“Wat me het meeste is bijgebleven van de minor: hoeveel meer er achter het leraar zijn zit dan alleen de lessen gegeven.” (minorstudent)

Voor wie?

 1. Minorstudenten
  We geven bij de selectie voorrang aan studenten die een bachelor volgen in het schoolvak waarin zij les willen gaan geven. Als je nominaal of bijna nominaal studeert maak je meer kans in de selectie. Je hebt minimaal 90 EC van de bachelor behaald bij aanvang van de minor. We vragen je daarom een uitdraai van Osiris in te leveren. Bedenk wel dat je het schoolvak goed moet beheersen om er les in te kunnen geven. Je loopt namelijk stage in de onderbouw én in de bovenbouw van havo en vwo en in de mavo.  Je bent alleen toelaatbaar als deze minor je eerste keuze is.

 2. Studenten die hun bachelor hebben behaald kunnen dit programma volgen als ‘ educatieve module’.
  Je hebt je bachelor gehaald en wilt alsnog een beperkte tweedegraadsbevoegdheid halen. Je neemt contact op met info-sec@tudelft.nl, met inachtneming van het onderstaande tijdpad.

In verband met de beschikbaarheid van stageplaatsen kunnen we niet van ieder schoolvak evenveel studenten toelaten. Voor studenten uit bachelor-opleidingen die direct aansluiten op het schoolvak hebben we een aantal plaatsen gereserveerd. 

LET OP, dit is een selectieminor waarvan de tijdlijn verschilt van de normale inschrijvingsprocedure!! Deze tijdlijn geldt ook voor externe studenten. Meer informatie hierover is te vinden op de site Minors voor externe studenten.

10 maart 2018Alle tweedejaars bachelorstudenten ontvangen een email over de minorinschrijving, volg de link voor inschrijving in de minor Educatie (aanmelden is niet meer mogelijk).
10 maart-
22 april 2018
Minorinschrijving (meld je aan) Externe studenten moeten zich eerst aanmelden via Studielink. Met een NetID van TU Delft kunnen ze zich vervolgens aanmelden voor de Educatieve minor.
10 april 2018Minor event in de Aula met aansluitend voorlichting bij TN, gebouw 22, collegezaal F (F105) (16.30 - 17.30 uur). Aanmelden kan via deze link (aanmelden is niet meer mogelijk).
22 april 2018Aanmelddeadline
23-26 april 2018Selectie aan de hand van vragenlijst
26 april 2018Toelatingsberichten naar de studenten. Let op: als je bent toegelaten, kun je je niet meer aanmelden voor een andere minor. Als je na toelating toch niet wilt deelnemen aan de minor Educatie, geef dit dan aan ons door via info-sec@tudelft.nl.
8 mei 2018Kennismakingsbijeenkomst (17:30-19:00 uur)
29 mei 2018Diagnostische toetsen wiskunde en natuurkunde (leiden tot een advies over het bijwerken van onderwerpen wiskunde of natuurkunde (17.30-19.00 uur))
Medio juni 2018Stageplaatsenverdeling bekend
Eind juni 2018Je gaat kennismaken op je stageschool
21 augustus 2018Eerste onderwijsdag minor Educatie
27 augustus 2018Start van de stage op school (in regio Midden)

Deadlines 2018-2019


10 maart t/m 22 april 2018
Aanmeldperiode minor Educatie.

10 april 2018
Minor event en aparte voorlichting minor Educatie 16.30-17.30 uur in zaal F105 van het TN-gebouw (B22).

Externe studenten regelen een tweede aanmelding via Studielink.

 • Kies “nee” bij de optie ‘Start in eerste jaar’
 • Kies bij “Opleidingsnaam” de  minor opleiding bij technische natuurkunde.

Hierna ontvang je een e-mail met je NetID van de TU Delft waarmee je je vervolgens kunt aanmelden voor de minor.