Minor Study Abroad LST/MST

Life Science & Technology (LST) / Molecular Science & Technology (MST)

Je studeert een half jaar aan één van de geselecteerde universiteiten. Het pakket wordt in overleg met de studieadviseur samengesteld en vastgesteld door de examencommissie.   

Afhankelijk van het gevolgde pakket. Daarnaast leer je wonen en studeren in een andere Europese cultuur.

Nominaal studerende studenten Life Science & Technology (LST), 1e en 2e jaar LST. Nominaal studerende studenten Molecular Science & Technology (MST), 1e en 2e jaar MST

De interne aanmeldingsdeadline voor de minor Study Abroad is voor buiten Europa 15 december en voor binnen Europa 1 februari. Voor meer informatie over de procedure en mogelijke bestemmingen zie de website: www.tnw.tudelft.nl/studyabroad.

Aanmelding dient al ruim voor de minorinschrijving te geschieden bij de coördinatoren. Het eerste contact vindt 6 tot 9 maanden plaats vóór het verblijf in het buitenland, in de eerste helft van het tweede studiejaar. Voor meer informatie of voor een afspraak tijdens het spreekuur (TNW) op maandag, dinsdag en donderdag 13.00 -14.00 uur, mail naar: InternationalOffice-TNW@tudelft.nl of maak een afspraak in Leiden via schildwacht@edufwn.leidenuniv.nl

Contact


Els Jacobs MA

(faculteit TNW Delft)

Gloria Schildwacht

(faculteit W&N Leiden)