Study Abroad LST/MST

Life Science & Technology (LST) / Molecular Science & Technology (MST)

Je studeert een half jaar aan één van de geselecteerde universiteiten. Het pakket wordt in overleg met de studieadviseur samengesteld en vastgesteld door de examencommissie.   

Afhankelijk van het gevolgde pakket. Daarnaast leer je wonen en studeren in een andere Europese cultuur.

Nominaal studerende studenten Life Science & Technology (LST), 1e en 2e jaar LST. Nominaal studerende studenten Molecular Science & Technology (MST), 1e en 2e jaar MST

De interne aanmeldingsdeadlines voor de minor Study Abroad is 1 december (NON-EU bestemmingen, Leiden), 15 december (EU en NON-EU bestemmingen, Delft) en 1 februari (EU bestemmingen, Leiden). Voor meer informatie over de procedure en mogelijke bestemmingen zie de website.

Aanmelding dient al ruim voor de minorinschrijving te geschieden bij de International Offices van beide universiteiten. Het eerste contact vindt 6 tot 9 maanden plaats vóór het verblijf in het buitenland, in de eerste helft van het tweede studiejaar. Voor meer informatie of voor een bezoek tijdens het inloopuur (TNW) van maandag t/m vrijdag 13.00 -14.00 uur, mail naar: InternationalOffice-TNW@tudelft.nl of maak een afspraak in Leiden via outgoing@science.leidenuniv.nl

Contact


Jeroen Cleophas

(faculteit TNW Delft)

Hanna Pielka

(faculteit W&N Leiden)

Fenna Heezen

(faculteit W&N Leiden)