Ik ben een wo-bachelor student

Zit je in het 2e jaar van je universitaire bachelor?

Als je in het 2e jaar van je bachelor zit, kan je in je 3e bachelorjaar de Minor Educatie volgen. Deze minor is een goede manier om te ontdekken of het onderwijs iets voor je is. Het programma duurt een half jaar en volg je in het eerste semester. Je krijgt theorieonderwijs en daarnaast loop je stage op een middelbare school.

Na de Minor Educatie

Na het afronden van de minor en je bacheloropleidig ben je beperkt tweedegraads onderwijsbevoegd. Dit wordt ook vermeld op je bachelordiploma. Je kan dan aan de slag als bètadocent (in het Nederlandse onderwijsstelsel) in de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica of Techniek.

Oriëntatie educatie binnen masteropleiding aan de TU Delft

Na je wo-bachelor kun je een vervolgmaster aan de TU Delft kiezen. Binnen sommige masters kan een deel van de lerarenopleiding worden opgenomen in de ‘oriëntatie educatie’ van de master zelf.
Studenten Industrieel Ontwerpen kunnen de examencommissie verzoeken een deel van de lerarenopleiding op te mogen nemen in de vrije ruimte van het masterprogramma.
Is er binnen de door jou gekozen master geen ruimte voor de Oriëntatie Educatie? Dan kun je na het afronden van deze master binnen een semester alsnog je eerstegraadsbevoegdheid behalen.

Inhoud oriëntatie educatie
Een masterstudent die de Minor Educatie of de Educatieve Module al heeft gevolgd doet alleen het verdiepingsdeel van de lerarenopleiding (het tweede deel van de beroepsgerichte component). Een student die niet de Minor Educatie of de Educatieve Module heeft gevolgd, volgt het basisdeel van de lerarenopleiding (het eerste deel van de beroepsgerichte component). Na afronding van de master kan de student het verdiepingsdeel doen.

Na de oriëntatie educatie
Na afronding van het verdiepingsdeel van de lerarenopleiding ben je eerstegraads onderwijsbevoegd. Je kan dan aan de slag als bèta-docent (in het Nederlandse onderwijsstelsel) in de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica of Onderzoek & Ontwerpen. Als je tijdens de Oriëntatie Educatie het basisdeel hebt gevolgd kun je een eerstegraadsbevoegdheid behalen door je daarna in te schrijven voor de master SEC.

Vervolg (optie 2): 2-jarige lerarenopleiding (master)

Wil je ook een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen? Dan kan je doorstromen naar de 2-jarige lerarenopleiding. Voor het eerste semester (basisdeel) van het beroepsgerichte jaar krijg je een vrijstelling omdat je de Minor Educatie al hebt behaald.


Heb je een universitaire bachelor afgerond?

Als je een universitaire bachelor hebt afgerond kan je bij de TU Delft kiezen uit drie opties om bètadocent te worden:een masteropleiding aan de TU Delft met de Oriëntatie Educatie (of de 1-jarige master na afronden van deze andere master), de 2-jarige lerarenopleiding of de Educatieve Module.

Als je een universitaire bachelor hebt afgerond, kan je ook kiezen voor de Educatieve Module. Deze module is een goede manier om te ontdekken of het onderwijs iets voor je is. Het programma duurt een half jaar. Je krijgt theorieonderwijs en daarnaast loop je stage op een middelbare school.

Na de Educatieve Module

Na 6 maanden krijg je een bekwaamheidscertificaat met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Je kan dan aan de slag als bètadocent (in het Nederlandse onderwijsstelsel) in de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica of Techniek.

Vervolg: 2-jarige lerarenopleiding (master)

Wil je ook een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen? Neem contact met ons op.

Optie B: andere master met Oriëntatie Educatie of 1-jarige master

Na je wo-bachelor kun je een vervolgmaster aan de TU Delft kiezen. Binnen sommige masters kan een deel van de lerarenopleiding worden opgenomen in de ‘oriëntatie educatie’ van de master zelf.
Studenten Industrieel Ontwerpen kunnen de examencommissie verzoeken een deel van de lerarenopleiding op te mogen nemen in de vrije ruimte van het masterprogramma.
Is er binnen de door jou gekozen master geen ruimte voor de Oriëntatie Educatie? Dan kun je na het afronden van deze master binnen een semester alsnog je eerstegraadsbevoegdheid behalen.

Inhoud oriëntatie educatie
Een masterstudent die de Minor Educatie of de Educatieve Module al heeft gevolgd doet alleen het verdiepingsdeel van de lerarenopleiding (het tweede deel van de beroepsgerichte component). Een student die niet de Minor Educatie of de Educatieve Module heeft gevolgd, volgt het basisdeel van de lerarenopleiding (het eerste deel van de beroepsgerichte component). Na afronding van de master kan de student het verdiepingsdeel doen.

Na de oriëntatie educatie
Na afronding van het verdiepingsdeel van de lerarenopleiding ben je eerstegraads onderwijsbevoegd. Je kan dan aan de slag als bèta-docent (in het Nederlandse onderwijsstelsel) in de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica of Onderzoek & Ontwerpen. Als je tijdens de Oriëntatie Educatie het basisdeel hebt gevolgd kun je een eerstegraadsbevoegdheid behalen door je daarna in te schrijven voor de master SEC.

Als je een universitaire bachelor hebt afgerond, die aansluit bij het schoolvak waarin je wilt lesgeven, kun je instromen in de 2-jarige lerarenopleiding. Deze masteropleiding bestaat uit twee delen van elk één jaar. In het vakwetenschappelijk deel verbreed en verdiep je de kennis van het schoolvak op academisch niveau. Je volgt mastervakken en doet onderzoek gerelateerd aan het schoolvak waarin je les gaat geven. In het beroepsgerichte deel bereid je je voor op de pedagogische en didactische kant van het vak van leraar.

Toelating 2-jarige lerarenopleiding

Met een afgeronde bacheloropleiding die aansluit bij het schoolvak waarin je wilt lesgeven, kun je direct instromen. Sluit jouw bacheloropleiding niet aan? Dan kan je een schakelprogramma volgen.

Na de 2-jarige lerarenopleiding

Na twee jaar ben je eerstegraads onderwijsbevoegd en ontvang je een masterdiploma. Je kan dan aan de slag als bètadocent (in het Nederlandse onderwijsstelsel) in de vakken Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica of Onderzoek & Ontwerpen.


Contact

Heb je vragen over de studiemogelijkheden, wil je weten welk schoolvak het best past bij je voorkennis of heb je andere vragen? 

Bezoek de Minor Informatiemarkt