NCSV opleidingen

Diverse links naar de pagina's van het NCSV

Zie onder de blokken voor meer informatie.

Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid (NCSV)

Het NCSV is het kenniscentrum van de Technische Universiteit Delft op het gebied van stralingsbescherming.
Wij zijn een door de Nederlandse overheid erkend opleidingsinstituut en verzorgen opleidingen en cursussen stralingsbescherming.

Dit doen wij op alle deskundigheidsniveaus die in het 'Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)' staan genoemd. Met uitzondering van de specifiek medische opleidingen. De opleidingen worden voor diverse doelgroepen en vooropleidingsniveaus gegeven, zodat er vrijwel altijd iets passends beschikbaar is.

Aanvullend aan de basisopleidingen, organiseren wij een diversiteit aan nascholing waarmee de stralingsdeskundige zich op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het vakgebied.

Tenslotte is het mogelijk maatwerkcursussen te laten organiseren. Hiervan kunt u, in overleg met de opleiders van het NCSV, de inhoud zelf samenstellen.

Ook verzorgen wij advies en consultancy op het gebied van stralingsbescherming, zowel voor het universitaire curriculumonderwijs als voor het bedrijfsleven en de overheid.

Organisatorisch is het NCSV geplaatst onder het Reactor Instituut Delft. Daaronder valt ook de wetenschappelijke afdeling Radiation Science and Technology (RST) van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Alle opleidingen bestaan uit theorielessen en practica. Deelname aan de theorielessen is vrijblijvend. De practica en werkgroepen zijn verplicht voor het diploma. Zelfstudie, waarin u zelfstandig de stof bestudeerd en oefenopgaven en ~examens maakt, is noodzakelijk. De benodigde tijd hiervoor is afhankelijk van de cursus, vooropleiding en praktijkervaring. Bij voldoende resultaat op het afsluitende examen van volgende opleidingen:

  • Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)
  • Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming (CD)
  • Algemeen Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming (ACD)

ontvangt u een landelijk erkend diploma. Er worden voor de bovenstaande opleidingen geen deelnamecertificaten verstrekt indien u niet slaagt of niet deelneemt aan het examen.

Voor de (basis)instructies 'Medewerker Stralingsbescherming (MS)' ontvangt u een certificaat van ons landelijk erkend opleidingsinstituut.

Het NCSV omvat:

  • de afdeling Opleidingen Delft,
  • de afdeling Opleidingen Utrecht, 
  • de stralingsbeschermingsdienst (SBD) van de TU Delft.

Zie voor meer informatie hieronder, of de webpagina 'contact informatie NCSV'.