Elektronische LeerOmgeving (ELO)

it's Learning

Sinds enige tijd wordt er bij de cursussen stralingsbescherming (in Utrecht) gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO) via de website 'it's learning'. Dat betekent dat er minder contactdagen zijn dan in de gebruikelijke cursus. De cursist bestudeert zelfstandig een deel van het lesmateriaal met behulp van de digitale leeromgeving op zelf gekozen studiemomenten.

De studietijd voor het bestuderen van het digitale lesmateriaal bedraagt ongeveer een (werk)dag, afhankelijk vande vooropleiding. De zelfstudie is noodzakelijk en moet zijn afgerond voor de eerste cursusdag, aangezien deze start met een practicum.

Twee weken voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvangt de deelnemer een inlogcode voor de ELO. Deze code wordt verstuurd naar het mailadres zoals vermeld op het inschrijfformulier. Eveneens wordt een brief verzonden met informatie over de site waar het digitale lesmateriaal te vinden is.

Na het inloggen is het studiemateriaal beschikbaar. Via plaatjes, tekstblokken en korte video-instructies wordt de studiestof gepresenteerd. Aan het eind van de verschillende onderwerpen kan een oefentest worden gemaakt. Hiermee kan de cursist zelf controleren of de studiestof voldoende is begrepen.

Tijdens de contactdagen worden colleges verzorgd over specifieke onderwerpen als biologische effecten en dosimetrie. Daarnaast worden deze dagen gebruikt voor praktische vaardigheden. Het doel van de practica is de lesstof te verhelderen, maar ook om veilig om te gaan met ioniserende straling. Halverwege de cursus wordt opnieuw lesmateriaal op de ELO aangeboden. De geschatte zelfstudie hiervoor is eveneens een (werk)dag.

Kort na afloop van de cursus vindt het examen plaats. Aanvullende informatie over plaats en tijd van het examen wordt gegeven tijdens de cursus.

Screenshot inlogpagina ELO

Screenshot lespagina ELO