Algemene cursussen

Aanbod cursussen

Naast de opleidingen stralingsbescherming verzorgt het Nationaal Centrum voor Stralingsveiligheid (NCSV) ook cursussen die specialistischer van karakter zijn.

radiofarmacie voor ziekenhuisapothekers i.o.

Naast de twee contactdagen moet het Symposium gevolgd worden om de scholing compleet te hebben.

Zie voor meer belangrijke informatie onder de aangegeven data.

data: 3 en 4 juni
locatie: online
 
Inschrijven contactdagen Radiofarmacie  
data: 4 en 5 okt
locatie: online of Utrecht
 
Inschrijven contactdagen Radiofarmacie
SYMPOSIUM 2021
datum: 18 nov 2021

locatie: online of Utrecht
 
Inschrijven Symposium
data: 24 en 25 mrt '22
locatie: Utrecht
 
Inschrijven contactdagen Radiofarmacie
data: 16 en 17 juni '22
locatie: Utrecht
Inschrijven contactdagen Radiofarmacie

Corona informatie
Vanwege Corona is de scholing in juni 2021 online. In oktober 2021 hoopt het NCSV weer fysiek les te mogen geven, afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Als de 1,5 meter nog steeds van kracht is, hebben wij dan een maximum aantal deelnemers van 12.

Voorlopig gaat NCSV ervan uit dat in 2022 weer normaal fysiek mag worden lesgegeven, dan is het maximum aantal deelnemers 14 voor de contactdagen.

Belangrijke cursus informatie
Deze cursus bestaat uit drie dagen, waarbij eerst de contactdagen gevolgd moeten worden en vervolgens het Symposium. Het minimum aantal deelnemers is zes. Het maximum aantal deelnemers voor het Symposium is onbeperkt, voor de contactdagen is dit 14 (zie Corona informatie)

Voor aanvang van de gekozen contactdagen wordt u gevraagd een dag mee te lopen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Eenmaal per jaar wordt het Symposium georganiseerd. Diverse gastsprekers vertellen dan over uiteenlopende toepassingen van radiofarmaca. 

Daarnaast wordt een aantal malen per jaar twee aaneengesloten dagen gepland voor instructie en praktisch werk met radio-isotopen.

Voor het Symposium en de beide cursusdagen moet men zich separaat inschrijven. Het tarief is € 500,00 per dag, per deelnemer.

Algemene informatie
Voorafgaand aan de cursus wordt een e-learning aangeboden over ioniserende straling.

Overige informatie kunt u opvragen bij Maikel Herbrink via specialisme@jongnvza.nl.

nucleaire technologie

Zolang COVID-19 heerst, is het voor ons niet mogelijk deze scholing te organiseren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

data: op aanvraag
locatie: verschillend
tijd: 09.00-17.00 uur
Inschrijven wachtlijst

Voorbeeld PDF 2019: nucleaire technologie
Aantal deelnemers: 6-14 personen.

  • In het programma zijn wijzigingen in de thema's en excursies voorbehouden.
  • Prijs exclusief overnachtingen.
    Eventueel kunt u via ons een hotel laten boeken, maar wij hebben geen kortingsregelingen met de hotels.

Voor werknemers in de nucleaire wereld, beleidsmakers, inspecteurs, etc.

Nederlandse wet- en regelgeving

data: op aanvraag en bij voldoende belangstelling
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Delft

Voor coördinerend of toezichthoudend deskundigen en blootgestelde werknemers met een buitenlands diploma stralingshygiëne. Op locatie mogelijk, neem hierover contact op met de NCSV vestiging Delft.

radiochemie

data: 5 dagen, op aanvraag en bij voldoende belangstelling

minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Delft

Voor chemici en analisten. Neem contact met ons op bij interesse.

stralingsveiligheid bij röntgendiffractie

data: op aanvraag of bij voldoende belangstelling
minimum aantal deelnemers: zes
duur: twee dagen
locatie: Utrecht

Neem contact met ons op bij interesse.

Voor onderzoekers en technisch personeel die met röntgendiffractietechnieken werken.

vloeistofscintillatie basis

Deze cursus vindt jaarlijks plaats. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar opleid-d-ncsv-rid@tudelft.nl o.v.v. wachtlijst LSC

minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Delft
cursusprijs: 1075,-

Voor medewerkers van ra-laboratoria, analisten en andere gebruikers van LSC (Liquid Scintillation Counting).

VoorCursus

Zie de subpagina VoorCursus (link).

Informatie en inschrijven

U kunt zich voor onze cursussen aanmelden via het digitale inschrijfformulier onder de knop 'inschrijven' op deze website. Mocht u twijfelen of de cursus van uw keuze geschikt voor u is, neem dan contact met ons op.