Basisinstructie stralingsbescherming

medewerker stralingsbescherming

Voor medewerkers die wel werken met bronnen van straling, maar geen toezichthoudende taken verrichten. Voor diegenen die wel of niet zelfstandig werken met radioactieve stoffen. Het NCSV biedt de mogelijkheid om een (op maat gemaakte) veiligheidsinstructie te volgen.

Voor verschillende werksituaties (industrie, laboratoria enz.) zijn er specifieke instructies. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen als:

-      risico’s tijdens het werken met ioniserende straling
-      veilig werken met radioactieve stoffen en /of röntgentoestellen
-      wat te doen bij calamiteiten

Het geheel wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

Aangeboden instructies zijn:

Basisinstructie Röntgentoepassingen (1,5 dag)
data: nader te bepalen
locatie: Utrecht
tarief: € 525,00
 
Inschrijven wachtlijst Röntgentoepassingen 

Minimum aantal deelnemers: zes

Deze basisinstructie is bedoeld voor werknemers die werken met röntgentoestellen. Hierbij valt te denken aan mensen die werkzaam zijn in de medische en (para)veterinaire setting, maar ook binnen de industrie (bijvoorbeeld met XRF en andere inherent veilige röntgentoestellen voor doorlichtingsdoeleinden).

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- werking van een röntgentoestel
- risico’s van röntgenstraling en strooistraling
- veiligheidsmaatregelen
- dosisinschatting en het meten van straling
- basisprincipes stralingsbescherming

Tijdens de instructie wordt uitgebreid aandacht besteed aan praktische vaardigheden.
Duur instructie: 1,5 dag, gevolgd door een toets

Basisinstructie Verspreidbare Radioactieve Stoffen (2,5 dag)

data: 15, 16, 17 en 18 juni
locatie: ZOOM / Utrecht
tarief: € 1.150,00
 
Inschrijven Basisinstructie VRS

Het minimum aantal deelnemers is zes.
Vanwege de COVID-19 maatregelen is het rooster aangepast om aan alle voorwaarden te voldoen. Als de Corona-maatregelen worden gewijzigd, kan dit ook wijzigingen in het rooster veroorzaken.

Deze basisinstructie is bedoeld voor werknemers die werken met verspreidbare radioactieve stoffen. Dit zijn vaak medewerkers op een radionuclidenlaboratorium binnen een ziekenhuis, universiteit of een researchlaboratorium.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- eigenschappen van radioactieve stoffen
- risico’s van α-, β- en γ-straling
- veiligheidsmaatregelen tijdens het werken met open bronnen
- dosisinschatting en het meten van besmettingen
- basisprincipes stralingsbescherming

Tijdens de instructie wordt uitgebreid aandacht besteed aan praktische vaardigheden, afgesloten door een toets.

Basisinstructie Medische Radionucliden (2x 0,5 dag)

data: op aanvraag
locatie: Utrecht
duur: twee dagdelen
tarief: € 400,00
Inschrijven wachtlijst

Eerstvolgende cursus wordt ingepland bij voldoende belangstelling. Minimum aantal deelnemers: zes.

Neem contact met ons op voor de laatste stand van zaken.

Voor verpleegkundigen die betrokken zijn bij de verzorging van patiënten nucleaire geneeskunde en radiotherapie (brachytherapie).

Voor opleidingen voor stralingsmedewerkers met toezichthoudende taken verwijzen wij naar de beroepsspecifieke opleidingen Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming.

Het NCSV biedt ook de mogelijkheid om een op maat gemaakte veiligheidsinstructie te volgen.