VoorCursus

voor de opleiding tot Coördinerend Deskundige

Het doel van deze VoorCursus is het behalen van het gewenste instapniveau voor deelname aan de opleiding tot Coördinerend Deskundige. Hierbij gaat het met name om wiskundige en statistische vaardigheden, natuurkunde en enkele onderdelen uit de scheikunde en biologie. 

NCSV Delft

VoorCursus najaar 2019
periode: 2, 3, 5 en 6 september 2019 
examendatum: n.v.t.
PDF: cursusinformatie 

Het cursusrooster met daarin de behandelde onderdelen per dag ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Deze cursus is uitdrukkelijk bedoeld als voorbereidende cursus en wordt niet afgerond met een examen en leidt ook niet tot een diploma of certificaat.

NCSV Utrecht

VoorCursus voorjaar 2019 -VOL-
periode: 16 en 17 januari (2 cursusdagen)
examendatum: n.v.t.
PDF: informatie CD en VoorCursus

Cursisten die hiaten zien in hun voorkennis en in Utrecht deel willen nemen aan een opleiding tot 'coördinerend deskundige in de stralingsbescherming', kunnen contact opnemen met de cursusleiding om deze kennis aan te vullen door maatwerk bijlessen gedurende de cursusperiode.

Of het nodig is om aan deze cursus deel te nemen, kunt u nu zelf testen met behulp van onze Voorkennistest Wiskunde. In deze test komen de wiskundige vaardigheden terug die verwacht worden in de opleiding tot Coördinerend Deskundige.

Het startniveau van de VoorCursus gaat uit van mensen die minimaal HAVO of MBO wis- en natuurkunde in het verleden hebben gehad, maar het al jaren niet of nauwelijks gebruikt hebben. Het tempo van de cursus is ook op deze doelgroep gericht.

Cursisten zonder enige wis- en natuurkunde achtergrond, of met een lagere vooropleiding zullen zelf voorafgaand aan de cursus via zelfstudie de basis rekenvaardigheden moeten verwerven.

De volgende basisbegrippen van de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie worden behandeld en geoefend:

  • Wiskunde: functies en vergelijkingen; rekenen met machten, wortels en logaritmen; werken met grafieken; differentiaal- en integraalberekening; statistiek
  • Natuurkunde: grootheden en eenheden; mechanica (kort); energie en golven
  • Scheikunde: atoombouw; chemische verbindingen; chemisch rekenen
  • Biologie: celbouw; DNA; stralingsschade

Tijdens de VoorCursus wordt gebruik gemaakt van een reader die voorafgaand aan de cursus wordt toegezonden. Daarnaast ontvangen deelnemers tijdens de theorie-onderdelen hand-outs van de presentaties en oefenopgaven. Het cursusmateriaal is inbegrepen in de cursusprijs.

Tijdens de cursus wordt extra oefenmateriaal voor de onderdelen wiskunde en natuurkunde uitgereikt, waarmee buiten de contacturen kan worden geoefend. Aangezien tussen de VoorCursus en de start van opleiding soms nog enige tijd ligt, is het tevens aan te raden in de tussenliggende periode verder te oefenen met het verstrekte materiaal.

U kunt zich voor onze cursussen aanmelden via het digitale inschrijfformulier onder de knop 'inschrijven' op deze website. Mocht u twijfelen of de cursus van uw keuze geschikt voor u is, neem dan contact met ons op.