Nascholing

Met het in werking treden van het 'Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)' worden aanvullende eisen gesteld voor nascholing.

Het NCSV biedt de volgende cursussen aan:

Online opfriscursus voor (A)CD's

 

19, 20 en 21 april 2021.
Interactieve online cursus met colleges en werkcolleges

Deelnamekosten: 1300 euro per persoon.

Aanmelden voor de opleiding
 

De cursus is bedoeld voor (Algemeen) Coördinerend Deskundigen (stralingsdeskundigen niveau 2 en 3), die enige jaren geleden hun diploma hebben gehaald en hun kennis van de theorie en regelgeving willen opfrissen en actualiseren.
Ervaren niveau 4B stralingsdeskundigen kunnen ook deelnemen om hun kennis uit te breiden, het is niet mogelijk op deze wijze een diploma voor de opleiding tot coördinerend deskundige te verkrijgen.

Waardering Hobéon SKO-AH:
Aan deze nascholing is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 3 punten.erkend door Hobeon SKO.

 

afschermingsberekeningen voor (A)CD's
data 2021: nog niet bekend
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Delft

Inschrijven voor de wachtlijst
Toegepast op de praktijk van de (Algemeen) Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming.

 

nascholing neutronenstraling voor (A)CD's

data voor 2021 nog niet bekend:
dag 1:  bij NRG in Petten
dag 2:  bij het Reactor Instituut Delft.

maximaal aantal deelnemers: 10
kosten in 2020: € 1525,00

 

Inschrijven voor de wachtlijst Neutronenstraling


nascholing tandartsen (0,5 dag)
datum: 9 april
locatie: online via ZOOM
PDF: Informatiesheet
Inschrijven Nascholing Tandartsen
datum: 05 november
locatie: Online via ZOOM
PDF: informatiesheet
Inschrijven Nascholing Tandartsen

minimum aantal deelnemers: zes
maximum onbeperkt

Voor tandartsen die in het bezit zijn van een diploma ‘stralingsdeskundige niveau 5 A/M’.

nascholing niveau 4 / niveau 5 / TMS (1 dag)

datum: 12 oktober 2021
locatie: Zoom
tarief: € 790,00
 
Inschrijven

Minimum aantal deelnemers: zes.

Deze nascholingsdag is bedoeld voor huidige N4/N5 deskundigen die bijgeschoold willen worden in de specifiek nieuwe onderwerpen die behandeld worden in de opleiding ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsveiligheid’.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- verantwoordelijkheden en communicatie
- ethiek en perceptie
- rapportage en incidenten, praktijkvoorbeelden
- samenstelling KeW-dossier en de risicoanalyse

Voorafgaand aan de cursus wordt gebruik gemaakt van de Elektronische LeerOmgeving.
Duur instructie: 1 dag. De dag wordt afgesloten met een toets,

nascholing paraveterinairen (1,5 dag)


data: op aanvraag
locatie: Utrecht

Minimum aantal deelnemers: zes.
Neem s.v.p. contact op bij belangstelling.

Deze basisinstructie is bedoeld voor werknemers die werken met röntgentoestellen.

maatwerkcursussen (op aanvraag)


Het NCSV kan een cursus voor een groep organiseren met inhoud naar wens.

De theorie kan, indien gewenst, gegeven worden op de werkplek van de deelnemers. De praktische onderdelen kunnen alleen op onze trainingscentra in Delft of Utrecht gegeven worden.

Wij spitsen onze normale cursussen graag toe op specifieke werkzaamheden en toepassingen van diverse bedrijven en instellingen. Het niveau van de cursus, alsmede de inhoud en de cursusduur kunnen in overleg aan uw wensen worden aangepast.

Neem bij interesse contact op met de NCSV vestiging van uw keuze. Zie ook de webpagina betreffende maatwerkcursussen onder 'cursussen'.

Indien u interesse heeft, maar zijn er nog geen data bekend, neem dan s.v.p. contact met ons op.

De nascholingscursussen zijn bedoeld om kennis op te frissen. Deze scholingen zijn geschikt voor stralingsbeschermingsdeskundigen niveau (A)CD en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS).

Na afloop van een cursus ontvangt men een certificaat. Dit geldt als bewijs voor het verkrijgen van punten die noodzakelijk zijn voor herregistratie als geregistreerde stralingsdeskundige.