Nascholing

Met het in werking treden van het nieuwe 'Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)' worden aanvullende eisen gesteld voor nascholing.

Het NCSV biedt de volgende cursussen aan:

opfriscursus voor (A)CD's

Locatie Delft:
data: 4, 16 en 18 juli 2019

Vanwege de grote belangstelling voor deze nascholing wordt er bij voldoende deelnemers (min. 10) op 4, 16 en 18 juli een 2e cursus georganiseerd.
Klik hier
voor meer informatie.

data: 10, 17 en 24 mei 2019 (VOL)
Het maximale aantal deelnemers van 26 is bereikt.
Klik hier voor meer informatie.

De cursus is bedoeld voor (Algemeen) Coördinerend Deskundigen (stralingsdeskundigen niveau 2 en 3), die enige jaren geleden hun diploma hebben gehaald en hun kennis van de theorie en regelgeving willen opfrissen en actualiseren.
Ervaren niveau 4B stralingsdeskundigen kunnen eveneens deelnemen aan deze cursus om hun kennis verder uit te breiden, het is echter niet mogelijk op deze wijze een diploma voor de opleiding tot coördinerend deskundige te verkrijgen.

afschermingsberekeningen voor (A)CD's

data: deze opleiding is gehouden in februari 2019.
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Delft
PDF: cursusinformatie

Toegepast op de praktijk van de (Algemeen) Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming.

nascholing niveau N4/N5

datum: 29 maart 2019 (1 contactdag)
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Utrecht
cursusinformatie

datum: 14 juni 2019 (1 contactdag)
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Utrecht
cursusinformatie

datum: 31 oktober 2019 (1 contactdag)
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Utrecht
cursusinformatie

De cursusdag is gericht op stralingsdeskundigen met een niveau 4A/B- en/of 5A/B opleiding die bijgeschoold willen worden in de specifiek nieuwe onderwerpen die worden behandeld in de opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming.

nascholing tandartsen (0,5 dag)

 

datum: 21 juni 2019
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Utrecht
PDF: informatie over de cursus

datum: 27 september 2019
minimum aantal deelnemers: zes
locatie: Utrecht
PDF: informatie over de cursus

Voor tandartsen die in het bezit zijn van een diploma ‘stralingsdeskundige niveau 5 A/M’.

nascholing veterinairen (op aanvraag)

Voor dierverzorgers en (para-)veterinairen.

data: op aanvraag of bij voldoende belangstelling
minimum aantal deelnemers: zes
duur: twee dagdelen
locatie: Utrecht
kosten: op aanvraag

Indien u hier interesse in heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

nascholing neutronenstralingvoor (A)CD's

Het streven is om bij voldoende inschrijvingen in het najaar van 2019 een cursus na- en bijscholing neutronenstraling te organiseren.

U kunt zich via email inschrijven voor de wachtlijst. Stuur uw aanmelding naar: opleid-D-NCSV-RID@tudelft.nl

data: najaar 2019
locatie: NRG en Delft
PDF: cursusinformatie neutronenstraling

maatwerkcursussen (op aanvraag)

Het NCSV kan een cursus voor een groep organiseren met inhoud naar wens.

De theorie kan, indien gewenst, gegeven worden op de werkplek van de deelnemers. De praktische onderdelen kunnen alleen op onze trainingscentra in Delft of Utrecht gegeven worden.

Wij spitsen onze normale cursussen graag toe op specifieke werkzaamheden en toepassingen van diverse bedrijven en instellingen. Het niveau van de cursus, alsmede de inhoud en de cursusduur kunnen in overleg aan uw wensen worden aangepast.

Neem bij interesse contact op met de NCSV vestiging van uw keuze. Zie ook de webpagina betreffende maatwerkcursussen onder 'cursussen'.

Indien u interesse heeft, maar zijn er nog geen data bekend, neem dan s.v.p. contact met ons op.

De nascholingscursussen zijn bedoeld om kennis op te frissen. Deze scholingen zijn geschikt voor stralingsbeschermingsdeskundigen niveau (A)CD en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS).

Na afloop van een cursus ontvangt men een certificaat. Dit geldt als bewijs voor het verkrijgen van punten die noodzakelijk zijn voor herregistratie als geregistreerde stralingsdeskundige.