Opleidingen

Doelstelling en doelgroep

De opleidingen stralingsbescherming zijn bedoeld om deelnemers op te leiden tot (coördinerend) toezichthouder op het werk met ioniserende straling, radioactieve stoffen en straling producerende apparatuur. Afhankelijk van de toezichthoudende taken is een bepaald stralingsdeskundigheidsniveau vereist, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving en in de Kernenergiewetvergunning.

Nieuwe wetgeving

In 2018 is het 'Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)' in werking getreden. Vanaf toen zijn de stralingshygiëneniveaus 4 en 5 opleidingen vervangen door opleidingen 'Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)'. Deze TMS-opleidingen zijn beroepsspecifiek. Voor iedere doelgroep zijn aparte eindtermen voor de cursusinhoud samengesteld en deze zijn vastgesteld door de overheid.

Medewerkers die werken met bronnen van straling, maar die geen toezichthoudende taken verrichten of die niet zelfstandig werken met radioactieve stoffen, verwijzen wij naar de beroepsspecifieke opleidingen Basisinstructie Medewerker Stralingsbescherming.

Alle cursussen bestaan uit theorielessen en practica. Deelname aan de theorielessen is facultatief. De practica en werkgroepen zijn verplicht voor het diploma. Zelfstudie, waarin u zelfstandig de stof bestudeerd en oefenopgaven en ~examens maakt, is noodzakelijk. De benodigde tijd hiervoor is afhankelijk van de cursus, vooropleiding en praktijkervaring. Bij voldoende resultaat op het afsluitende examen komt u in het bezit van een landelijk erkend diploma. Er worden voor deze cursussen geen deelnamecertificaten verstrekt indien u niet slaagt of niet deelneemt aan het examen.

De afdelingen Opleidingen, van het NCSV, zijn gevestigd in zowel Delft als Utrecht. Kijk voor meer  contact informatie NCSV op de desbetreffende webpagina. Of kijk hieronder in de blauwe balk.

De overheid heeft negen categorieën opgesteld voor de opleidingen tot 'Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming', dit zijn:

verspreidbare radioactieve stoffen
de splijtstofcyclus
industriële radiografie
meet- en regeltoepassingen
medische toepassingen
- handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal
versnellers
- tandheelkunde
- veterinaire toepassing van röntgenapparatuur

De voormalig deskundigheidsniveaus 2 en 3 opleidingen waren eerder al vervangen door de opleidingen tot (Algemeen) Coördinerend Deskundige.