Algemeen Coördinerend Deskundige

Het Education & Training Centre van het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid en LUMC Boerhaave Nascholing  organiseren eens per circa vijf jaar als enige organisatie in Nederland een Opleiding Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD) in de Stralingsbescherming.

Alle informatie over deze opleiding vindt u op de speciaal daarvoor aangemaakte website

De inschrijving is nu opengesteld, klik hier voor het inschrijfformulier.

 

U heeft een opleiding op minimaal HBO-niveau in technische, natuurwetenschappelijke, of medisch-biologische richting. En u bent in het bezit van het diploma 'coördinerend deskundige'. Bij voorkeur heeft u enkele jaren werkervaring in de stralingsbescherming.

Als u verwacht dat u niet (meer) de benodigde kennis en vaardigheden bezit op het gebied van wis- en natuurkunde, dan kunt u bij ons een VoorCursus volgen. Kijk hiervoor op de pagina 'cursussen' en de subpagina 'VoorCursus'.

U kunt zelf testen of u nog de benodigde wiskundige vaardigheden heeft door de speciaal hiervoor geschreven Voorkennistest Wiskunde te doen.

Het doel van de scholing is zelfstandig te kunnen functioneren als verantwoordelijk stralingsdeskundige (volgens de Kernenergiewet) ten aanzien van de veiligheid bij diverse "zware" toepassingen van ioniserende straling. U wordt opgeleid tot deskundige op (inter)nationaal niveau.

Deze uitgebreide opleiding is bedoeld voor verantwoordelijk (algemeen) stralingsdeskundigen bij onder andere grote laboratoria, ziekenhuizen, kernreactoren etc. Ook nucleaire inspecteurs, beleidsmakers en opleidingscoördinatoren behoren tot de doelgroep.  Uiteraard verwelkomen wij ook deelnemers die de scholing uit interesse willen volgen en met extra diepgang het vakgebied van de stralingshygiëne willen leren kennen.

Voorheen bekend als 'stralingshygiëne deskundigheidsniveau 2' is deze opleiding het hoogste niveau van stralingsbeschermingsdeskundigheid. Het diploma voor algemeen coördinerend stralingsdeskundigen is bedoeld voor complexvergunningen. Het betreft een postdoctorale opleiding van één jaar waarin niet alleen de theoretische en praktische kant van de stralingsbescherming aan bod komt, maar ook maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. De scholing wordt gemiddeld eens in de 5 jaar aangeboden in samenwerking met Boerhaave Nascholing, onderdeel van het LUMC, in Leiden. 

De opleiding biedt zowel een ‘helicopterview’ over het vakgebied stralingshygiëne als geselecteerde onderwerpen met grotere diepgang. De aan het vakgebied stralingshygiëne gerelateerde praktijkvragen komen in deze scholing diepgaand aan de orde. De thema's omvatten:

 • stralingsfysica, dosimetrie, stralingsdetectie, afscherming;
 • ICRP-publicaties, inwendige besmetting, radonproblematiek;
 • radiobiologie, stralingsrisico's, medische aspecten;
 • bronnen, blootstelling, toepassingen, maatschappelijke aspecten, omgang met de pers;
 • niet-ioniserende straling;
 • wet- en regelgeving, beleid, uitvoering, organisatie en implementatie.

De opleiding bestaat uit vijf theorieblokken van een week verdeeld over een periode van een jaar met daarin hoor- en werkcolleges, waarin van de cursist actieve participatie wordt verwacht. Elk blok wordt afgesloten met een toets. Daarnaast volgt de cursist een practicumblok van een week bij het RID, een stage van (minimaal) een week op een voor u nieuwe functie in het vakgebied en geeft de cursist een presentatie over een stralingshygiënisch onderwerp.

Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de vijf toetsen, de beoordelingen voor de voordracht en de practicum- en stageverslagen. Aan cursisten die aan het practicum hebben deelgenomen en de toetsen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt het landelijk en door de overheid erkende diploma 'coördinerend deskundige' uitgereikt. 

Van de deelnemers wordt een aanzienlijke tijdsinvestering gevraagd. Het aantal verplichte contactdagen bedraagt circa 40 stuks. Daar bovenop komt de studielast voor het bestuderen van de aangeboden theorie, het voorbereiden van de voordrachten en het maken van de practicumverslagen en het stageverslag. Dit is vastgesteld op een extra 30 dagen ongeveer (bij aanwezigheid van de gevraagde voorkennis).

Locatie
De theorieblokken worden georganiseerd in congreshotel Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest en in het Reactor Instituut Delft.

De toetsen worden afgenomen in het LUMC. Het practicumblok wordt verzorgd op het Reactor Instituut te Delft.

De stage dient te worden gelopen in een bedrijf of instelling buiten de eigen bedrijfstak.

De diplomering vindt plaats in Kasteel Oud-Poelgeest. Gezien de beperkte capaciteit van zowel de theorie- als practicumlocatie en de wenselijkheid van een niet te grote groep is het maximum aantal deelnemers gesteld op 25.

Opleidingsduur 
Circa 40 dagen:

 • vijf theorieblokken van elk een week (inclusief avonden)
 • één practicumblok van vier dagen (in Delft)
 • een stage van een week op een zelf gekozen locatie
 • vijf aparte toetsdagen
 • een dag voor evaluatie en diplomering

Data 
Zodra de cursusdata bekend zijn, zal het overzicht hier gepubliceerd worden.

Kosten 
De prijs is nog niet bekend. De vorige keer was dit  € 28.500,-.
De prijs is inclusief de kosten van het (verplichte) verblijf op basis van volpension in Congrescentrum Oud Poelgeest voor de blokken in Leiden en Hotel Westcord voor de blokken in Delft, practicum bij de TU Delft, excursies, examens en studiemateriaal. 

Inhoudelijke informatie:

Voor praktische informatie en aanmelding kunt u tezijnertijd terecht op deze website.

 

Oops, an error occurred! Code: 20210125201711f6b1d573