Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming

Nieuwe wetgeving - nieuwe opleidingen

Bij het in werking treden van de nieuwe wetgeving per februari 2018 is het stelsel van opleidingen anders ingericht. Hiermee wordt de scholing beroepsgerichter. De opleidingen Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming zijn voor stralingsdeskundigen die een taak hebben bij het inperken van risico's met ioniserende straling. Of die (namens de ondernemer) een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling.

Per februari 2018 worden bij het NCSV de volgende opleidingen aangeboden:

TMS 'industriële radiografie'

TMS IR Engels: RPO Industrial Radiography
dates:
January 7, 8, 16, 21 and 28 
examdate: February 3rd
location: RID in Delft
PDF: RPO Industrial Radiography january 2020
Register for RPO IR in Delft

TMS IR Nederlands - VOL_
data:
15, 16, 17, 23 en 24 januari 2020
examendatum: 29 januari (2 uur)
locatie: Utrecht
PDF: Industriële Radiografie januari 2020
Inschrijven voor de wachtlijst van TMS IR in Utrecht

Minimum aantal deelnemers: vier.

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor toezichthoudend medewerkers die werkzaam zijn binnen de industriële radiografie. Naast de medewerkers die werkzaam zijn binnen het NDO (niet-destructief onderzoek) is deze opleiding ook bedoeld voor mensen uit de productbewerking (voedseldoorstraling) en exploratieonderzoek (olie- en gasindustrie).

TMS 'meet- en regeltoepassingen'
TMS MR Engels:
RPO Measurement and Control Techniques 

dates: January 7, 8, 16, 21 and 28 2020
examdate: February 3rd
location: RID in Delft
PDF: RPO Measurement and Control Techniques

Register for RPO MC in Delft

 

TMS MR Nederlands: - VOL -
data:
15, 16, 17, 23 en 24 januari 2020
examendatum:
29 januari (2 uur)
locatie: Utrecht
informatie PDF: Meet- en Regeltoepassingen januari 2020

Inschrijven voor de wachtlijst

 

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor toezichthoudend medewerkers die gebruik maken van stralingsbronnen voor meet- en regeltoepassingen (ingekapselde bronnen, röntgentoestellen, versnellers) in zowel vaste opstellingen als bij mobiel gebruik.

 

 

TMS 'medische toepassingen'
data: 24 en 25 juni, 1 en 2 juli 2020
examendatum: 8 juli 2020 (2 uur)
locatie: Utrecht
PDF: Medische Toepassingen juni


Minimum aantal deelnemers: zes.
Deze opleiding is voor de medewerker 'Medische Toepassingen' die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de naleving van relevante wetgeving, voorschriften, regelgeving, in overleg met de SBD. De TMS draagt bij aan het veilig toepassen van medisch-diagnostische procedures voor alle (ter plekke) betrokkenen. Lees meer...

 

 

TMS 'splijtstofcylus - niveau C'
data: 5 - 22 november 2019 - VOL -
examendatum: 29 november (8 contactdagen)
locatie: Utrecht
PDF: opleidingsinformatie splijtstof-C nov 2019

Minimum aantal deelnemers: zes.

Inschrijven voor de wachtlijst
Deze opleiding is geschikt voor werkzaamheden in de nucleaire industrie. Het programma van de opleiding is vergelijkbaar met die van de opleiding 'verspreidbare radioactieve stoffen (VRS-C)'. Echter, een aanvullende module (van een dag) wordt gevolgd.

 

 

TMS 'verspreidbare radioactieve stoffen - niveau C' (VRS-C)

data: 5 - 20 november 2019 - VOL -
examendatum: 29 november (8 contactdagen)
locatie: Utrecht
PDF: opleidingsinformatie VRS-C nov 2019

Minimum aantal deelnemers: zes.

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve stoffen (‘open bronnen’). Hierbij zijn twee varianten mogelijk, de C- of de D-variant.

Wanneer de C-variant?
Voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve bronnen op een C-lab (Amax = 20 Reinh). In deze variant is uitgebreidere aandacht voor verantwoordelijkheden en incidenten.

Wanneer de D-variant?
Voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve bronnen op een D-lab (Amax = 0,2 Reinh). 

TMS 'verspreidbare radioactieve stoffen - niveau D' (VRS-D)

TMS VRS-D - 7 dagen:
data:
23, 24, 30, 31 maart, 2, 6 en 7 april 2020
examendatum:
15 april 2020 (13.30-15.10 uur)
Locatie:
Delft
Informatie PDF:TMS VRS-D Delft

Inschrijven voor de 7daagse TMS VRS-D opleiding

 

RID Internal course - TMS VRS-D - 2 dagen:
De TMS VRS-D opleiding wordt hier in sterk verkorte vorm aangeboden in het Engels.
De theorie leert u door zelfstudie. U komt 2 dagen naar het RID voor de practica en 1 dagdeel voor het examen. Bij het inschrijven kiest u voor een opleiding met de volgende omschrijving:
Delft: RID Internal course - TMS VRS-D - Radiation Protection

Locatie: Delft


Inschrijven voor de Engelstalige 2 daagse TMS VRS-D opleiding

Register for RID Employees
Vooropleiding: minimaal HBO niveau
Cursusprijs: € 875,-
Let op: deze cursus wordt maandelijks aangeboden voor RID medewerkers maar is voor externen alleen toegankelijk in de volgende maanden: december 2019, februari 2020, mei 2020.


De TMS VRS-D opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve stoffen (‘open bronnen’) op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh). Daarnaast voor werknemers die zelfstandig werken met open radioactieve bronnen met een gering blootstellingsrisico, zoals laboranten, technici, medisch personeel of medewerkers uit de metaal- of ertsverwerkende industrie.

Deze opleiding is ook geschikt voor hulpverleners die in aanraking kunnen komen met radioactieve stoffen. 

Wanneer de C-variant?
Voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve bronnen op een C-lab (Amax = 20 Reinh). In deze variant is uitgebreidere aandacht voor verantwoordelijkheden en incidenten.

Wanneer de D-variant?
Voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve bronnen op een D-lab (Amax = 0,2 Reinh). 

TMS 'versnellers - niveau B'

Indien u meer wilt weten, neem dan contact op met de NCSV vestiging Delft.

TMS 'versnellers - niveau D'
TMS Versnellers-D - 9 dagen:
data:
23, 24, 25, 30, 31 maart, 2, 6, 7 en 9 april 2020
examendatum:
15 april 2020 (13.30-15.10 uur)
Locatie:
Delft
Informatie PDF:TMS versnellers-D Delft
Inschrijven voor TMS Versnellers-D

vooropleiding: minimaal HBO niveau
locatie: Delft
Deze opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die toezicht houden op handelingen met versnellers (minder dan 0,2 Reinh of waarbij geen activering optreedt) en is daarnaast geschikt voor werknemers die zelfstandig werken met versnellers. 

Iedere opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een door de overheid erkend diploma.

Medewerkers die werken met bronnen van straling, maar die geen toezichthoudende taken verrichten of die niet zelfstandig werken met radioactieve stoffen, verwijzen wij naar de beroepsspecifieke opleidingen Basisinstructie Medewerker Stralingsbescherming.