TMS Medische Toepassingen

Toelichting

De 'Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) Medische Toepassingen' is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van relevante wetgeving, voorschriften, regelgeving, in overleg met de SBD. De TMS draagt bij aan het veilig toepassen van medisch-diagnostische procedures voor alle (ter plekke) betrokkenen.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de opleiding TMS-MT niet is bedoeld voor het mogen bedienen van röntgentoestellen om daarmee medische handelingen op patiënten/cliënten uit te voeren. Voor dergelijke handelingen gelden naast de eisen van de KeW o.a. ook die uit de Wet BIG.
Dat betekent dat deze opleiding TMS-MT niet is bedoeld voor de TMS die werkzaam is op de afdeling Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of Radiotherapie. Wel is de opleiding TMS-MT bedoeld voor andere afdelingen (pijnpoli, MDL-scopie-afdeling, urologie, OK-centrum, katheterisatiekamer) en voor GGD instellingen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Ook voor bedrijven die röntgenapparatuur repareren, kalibreren of assembleren.

De opleidingseisen voor de afdeling Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of Radiotherapie voor het stralingshygiënisch toezicht zijn vaak op andere wijze geborgd, bv. in de opleiding tot MBRT.