De techniek en de aanpassingen in OYSTER

De kern

De reactor van het Reactor Instituut Delft is niet bedoeld om elektriciteit op te wekken, maar om neutronen te maken. Deze neutronen lenen zich voor een grote diversiteit aan onderzoek. De reactor is feitelijk niets anders dan een bron van neutronen. Het vermogen van de reactor is niet zo hoog. De Delftse reactor heeft momenteel een thermisch vermogen van 2 MW. Voor het vergelijk, voor de kernreactor in Borssele is dat 1500 MW.

Koude neutronen

Met OYSTER wordt deze ‘neutronenbron’ gekoppeld aan een koeling om de neutronen te koelen tot wel -250°C. Bij deze extreem lage temperatuur kunnen de onderzoekers in Delft de neutronen beter ‘sturen’ voor nog betere onderzoeksresultaten.

Meetapparatuur

Naast de aanpassingen aan de ‘neutronenbron’ wordt nieuwe meetapparatuur ontwikkeld die gebruik maakt van de gekoelde neutronen. Met deze nieuwe instrumenten kunnen metingen worden uitgevoerd die nu nog niet mogelijk zijn.

100x beter

Met deze aanpassingen kan Delft met OYSTER honderd keer beter of honderd keer sneller metingen uitvoeren dan nu het geval is. Deze verbetering zal bijdragen aan hoogstaande wetenschappelijk onderzoek, versnelde innovatie en daarmee aan onze Nederlandse kenniseconomie.

Foto van de kern