Het fundament: neutronen en positronen

Innovatief fundament is het gebruik van neutronen en positronen om tal van materialen van binnenuit te kunnen bekijken of om nieuwe materialen zoals radio-isotopen of ‘nucleaire medicijnen’ te ontwikkelen.

Neutronen en positronen: Wat zijn dat?
 Neutronen zijn deeltjes die normaal alleen in atoomkernen voorkomen. Ze hebben geen elektrische lading en kunnen daardoor zeer diep in materialen doordringen. Ze kunnen door interacties in een materiaal van richting en snelheid veranderen. Door die veranderingen te meten wordt de structuur van het materiaal opgehelderd.

Neutronen gedragen zich als een soort rondtollende kompasnaaldjes, in vakjargon wordt gezegd dat neutronen een ‘magnetisch moment’ en een ‘spin’ hebben. Als ze door een magnetisch veld bewegen, veranderen ze van stand. Door dit te meten wordt de magnetische structuur van een materiaal zichtbaar gemaakt.

Positronen zijn de antideeltjes van elektronen. Ze hebben dezelfde massa, maar een tegengestelde lading als elektronen. Als ze elkaar ontmoeten, verdwijnen ze in het niets. Wat rest is energierijke straling die onderzoekers binnen het RID gebruiken om informatie te halen uit materialen, zoals metaalmoeheid, of inzicht ten behoeve van verbetering in het elektrisch rendement van zonnecellen.