RID: Onderzoek binnen de thema’s gezondheid en duurzame energie

Gezondheid

Het Reactor Instituut Delft beschikt over een programma dat zich grotendeels richt op het gebruik van radioactiviteit binnen de geneeskunde, bijvoorbeeld binnen de radiodiagnostiek en radiotherapie. Er wordt nauw samengewerkt met academische ziekenhuizen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe generatie radio-isotopen of ‘nucleaire medicijnen’ die heel precies kankercellen bestrijden zonder gezond weefsel te beschadigen. OYSTER zal deze medische ontwikkeling een grote impuls geven.

Duurzame Energie

Opslag van energie is essentieel om elektrische mobiliteit mogelijk te maken en duurzame energiebronnen, zoals zonnecellen en windmolens, efficiënter te benutten. Binnen het RID wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe materialen voor effectieve opslag van energie, bijvoorbeeld in Lithiumbatterijen. Iedere mobiele telefoon of tablet bevat er een. Bij het RID wordt gezocht naar betere lithiumbatterijen met een kortere laadtijd en een grotere energie-inhoud. OYSTER zal tot meer kennis over deze batterij-materialen leiden en daarmee de ontwikkeling van een ‘super-batterij’ bespoedigen.

Foto: Afbeelding van een SPECT-CT scanner (Siemens) - een diagnostische techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde stoffen die zich selectief in bepaalde weefsels, bijvoorbeeld tumoren, ophopen en met deze scanner een afbeelding kan worden verkregen van de verdeling van de radioactieve isotoop in het lichaam.