Planning

Wat gaat er gebeuren?

De Technische Universiteit Delft heeft begin 2012 van het rijk een forse financiële bijdrage mogen ontvangen voor het uitvoeren van programma OYSTER. De voorbereidingen van het programma zijn in volle gang. Eind 2012 is gestart met de Europese aanbesteding van de aanpassingen aan de reactor en medio 2014 heeft de aanbesteding geresulteerd in de gunning aan een van de aanbieders. Met deze aanbiedere worden nu de voorgenomen aanpassingen in detail uitgewerkt. Parallel hieraan zal het vergunningstraject lopen. Het is de bedoeling om de voorgenomen activiteit in het eerste kwartaal van 2021 te realiseren.

Voorafgaand aan de vergunningprocedure zal de procedure voor milieu effect rapportage (m.e.r.) worden doorlopen. In april 2013 heeft de Technische Universiteit Delft mededeling gedaan van de voorgenomen activiteiten aan het bevoegd gezag, het ministerie van Economische Zaken, middels een zogeheten ‘mededeling voor de milieueffectrapportage’. Officiële publicatie van deze mededeling kan hier worden gedownload.