Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming

De opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van de Coördinerend Deskundige (CD) leidt op tot allround stralingsbeschermingsdeskundige. De stralingsbeschermingsdeskundige CD zorgt ervoor dat handelingen plaatsvinden binnen de kaders van de wet- en regelgeving, houdt daarop toezicht en oefent controle uit en coördineert andere zaken die betrekking hebben op stralingsbescherming. Deze onderwerpen worden onder andere in de opleiding behandeld:

  • Fysische en dosimetrische grootheden
  • ICRP-modellen
  • Afschermingsberekeningen
  • Omgaan met (dreigende) incidenten
  • De rol van de stralingsbeschermingsdeskundige in de organisatie

Test je kennis & ontdek of extra scholing nuttig is
Test met de Toets voorkennis Wiskunde je kennisniveau.

Wil je graag je kennis op het gebied van wiskunde en natuurkunde bijspijkeren? Volg dan de Voorcursus van de najaarsopleiding in Delft of de voorjaarsopleiding in Utrecht.

Ben je onzeker over je vaardigheden in het maken van examenvraagstukken? Volg dan in het voorjaar de aanvullende driedaagse oefenmodule in Utrecht voor extra training en begeleiding.

Doelgroep
Toekomstig coördinerend stralingsbeschermingsdeskundigen en overige geïnteresseerden.


Startdatum Delft 19 september 2022
Startdatum Utrecht waarschijnlijk 10 januari 2023
Locatie Delft, Utrecht (eventueel hybride lesvorm)
Min. aantal deelnemers 10 personen
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 24 dagen | zelfstudie: 24 dagen
Lesdagen Delft

19, 20, 26, 27 september
3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 31 oktober
1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 november
5, 6 december
12 december (examen)

Lesdagen Utrecht

in 2023

worden rond de zomervakantie bekend
Voertaal Nederlands
Examen ja, examenduur: 240 minuten
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten 2022 = € 7.275,-
2023 = volgt

/* */