Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Medische Toepassingen

Docenten met praktijkervaring | Toezichthouden en communicatie | Dosis beperkende maatregelen

De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Medische Toepassingen (TMS-MT) richt zich op stralingsbeschermingsdeskundigen die een belangrijke rol spelen met betrekking tot het veilig werken met ioniserende straling bij medisch-diagnostische procedures. Deze onderwerpen worden onder andere in de opleiding behandeld:

  • Werking beeldvormende apparatuur
  • Beeldkwaliteit en dosis beperkende maatregelen
  • Dosimetrie en biologische effecten
  • Risicoperceptie en communicatie
  • Relevante wetgeving

Doelgroep
Medewerkers van de pijnpoli, MDL-scopie-afdeling, urologie afdeling, OK-centrum, katheterisatiekamer, GGD-instellingen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Deze opleiding is ook geschikt voor mensen die onderhoud plegen aan röntgenapparatuur.

Let op: de opleiding is niet bedoeld voor de TMS die werkzaam is op de afdeling Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of Radiotherapie.


Startdata opleiding 16 januari 2023
Locatie Utrecht (hybride)
Min. aantal deelnemers 6 personen
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 5 dagen | zelfstudie: 5 dagen
Opleidingsdata januari 2023: 16 (fysiek), 19 (fysiek), 23 (online) en 26 (online)
Examendata 31 januari 2023 (fysiek)
Voertaal Nederlands
Examen ja, examenduur: 120 minuten
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten 2023: €1.595,-
Overige een vooropleiding op MBO-niveau, bij voorkeur in een medische, technische of natuurwetenschappelijke richting, is wenselijk

Onverhoopt annuleren?

Indien na inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.
/* */