OYSTER mijlpalen

2021

December 2018: CNS-koelgebouw zo goed als klaar

Het CNS-koelgebouw is zo goed als klaar. De time-lapse video laat de bouw vanaf de eerste paal zien. Het gebouw inclusief apparatuur gaat zorgt voor de koeling van de koude bron die in het eerste kwartaal van 2021 geïnstalleerd wordt bij de reactorkern. Bij een extreem lage temperatuur van -250°C is het voor wetenschappers gemakkelijker om deze 'koude' neutronen te 'sturen' om nog betere onderzoeksresultaten te behalen. Het potentieel voor straling gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, duurzame energie en materialen zal aanzienlijk worden verbeterd en uitgebreid. Het brede toepassingsgebied loopt van medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker, batterijen en zonnecellen tot aan betere staalsoorten.

OYSTER
Met het OYSTER-programma (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation) kan het RID blijven voldoen aan fundamentele onderzoeksvragen uit de markt en de wetenschappelijke wereld op het gebied van gezondheid, duurzame energie en materialen. Sinds de start van OYSTER is er al een aantal unieke, nieuwe instrumenten gerealiseerd die volop in de belangstelling staan. Met neutronendiffractometer PEARL doen wetenschappers uit binnen- en buitenland energieonderzoek naar bijvoorbeeld waterstofopslag en nieuwe batterijmaterialen. Daarnaast is de flexibele bestralingsfaciliteit voor nieuwe productieroutes van medische isotopen in gebruik genomen.

Naar de time-lapse video (2 min.) van de constructie van het CNS-koelgebouw.