Algemeen Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming

De hoogst erkende opleiding op het gebied van stralingsbescherming | Mogelijkheid om breed netwerk op te bouwen | Begeleiding door experts uit het werkveld

De eenjarige opleiding tot stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van de Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD) wordt aangeboden door TU Delft en LUMC Boerhaave Nascholing. Zij zijn de enige door de ANVS erkende aanbieders van deze opleiding. De invulling van de opleiding komt tot stand door intensieve samenwerking met en bijdragen van experts uit de diverse vakgebieden.
De opleiding biedt stevige verdieping in onder andere de volgende thema’s:

  • Stralingsfysica, dosimetrie, stralingsdetectie en afscherming
  • ICRP-publicaties, inwendige besmetting en radonproblematiek
  • Radiobiologie, stralingsrisico's en medische aspecten
  • Maatschappelijke aspecten en communicatie
  • Niet-ioniserende straling
  • Wet- en regelgeving, beleid, uitvoering, organisatie en implementatie

Test je kennis & ontdek of extra scholing nuttig is
Test met de Toets voorkennis Wiskunde je kennisniveau. Wil je graag je kennis op het gebied van wiskunde en natuurkunde bijspijkeren? Volg dan de Voorcursus.

Doelgroep
Verantwoordelijk (algemeen) stralingsbeschermingsdeskundigen die werken bij onder andere grote laboratoria, ziekenhuizen en kernreactoren. Maar denk ook aan nucleaire inspecteurs, beleidsmakers en opleidingsverantwoordelijken. Voor handelingen waarvoor een complexvergunning of stralingsbeschermingseenheid is vereist (of voor door de ANVS aangewezen specifieke handelingen met een aanmerkelijk risico) geldt dat de deskundigheid van de stralingsbeschermingsdeskundige overeen moet komen met het niveau van een algemeen coördinerend deskundige. Deelnemers die de opleiding uit interesse willen volgen en het vakgebied van de stralingshygiëne beter willen leren kennen zijn ook van harte welkom.


Startdatum naar verwachting in 2025
Locatie Delft
Min. aantal deelnemers 25 personen
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 40 dagen verdeeld over 1 jaar| zelfstudie: 40 dagen
Voertaal Nederlands
Examen ja, 5 deeltoetsen (verdeeld over 5 toetsdagen)
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten nog niet bekend, richtprijs 35.000,- (incl. kosten verblijf in hotel)
Opbouw van de opleiding 5 theorieblokken van een week (incl. avonden), bedrijfsbezoeken, practicumblok van 4 dagen, stage van een week buiten je eigen bedrijfstak, doorlopend trainingstraject persoonlijke effectiviteit en een evaluatie van een dag.

Onverhoopt annuleren?

Indien na definitieve inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.