Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming

Uitdagende en gedegen opleiding | Afwisselend programma | Betrokken docenten

De opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van de Coördinerend Deskundige (CD) leidt op tot allround stralingsbeschermingsdeskundige. De stralingsbeschermingsdeskundige CD zorgt ervoor dat handelingen plaatsvinden binnen de kaders van de wet- en regelgeving, houdt daarop toezicht en oefent controle uit en coördineert andere zaken die betrekking hebben op stralingsbescherming. Deze onderwerpen worden onder andere in de opleiding behandeld:

  • Fysische en dosimetrische grootheden
  • ICRP-modellen
  • Afschermingsberekeningen
  • Omgaan met (dreigende) incidenten
  • De rol van de stralingsbeschermingsdeskundige in de organisatie

Test je kennis & ontdek of extra scholing nuttig is
Test met de Toets voorkennis Wiskunde je kennisniveau.

Wil je graag je kennis op het gebied van wiskunde en natuurkunde bijspijkeren? Volg dan de 4 daagse Voorcursus.

Doelgroep
Toekomstig coördinerend stralingsbeschermingsdeskundigen en overige geïnteresseerden.


Locatie Delft
Lesdagen 2023 (VOL)

4, 5, 21, 22 september,
2, 3 , 9, 10, 11, 23, 24, 25, 30, 31 oktober,
1, 6, 7, 8, 20, 21, 27, 28 november,
4, 5 december.
Examen op 11 december 2023

Start januari 2024

januari 2024
(bij aanmelden wachtlijst, graag JANUARI vermelden in het opmerkingen vak)

Start september 2024

september 2024

(bij aanmelden wachtlijst, graag SEPTEMBER vermelden in het opmerkingen vak)

Minimum aantal 10 deelnemers
Maximum aantal 28 deelnemers
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 24 dagen | zelfstudie: 24 dagen
Voertaal Nederlands
Examen ja, examenduur: 240 minuten
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten

2023: € 7475,- CD opleiding
2023: € 8115,- CD met VoorCursus


Onverhoopt annuleren?

Indien na definitieve inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.