Cursus Nucleaire Technologie

 Opfrissen kennis ioniserende straling - inzichten in toepassingen nucleaire technieken

Doel en doelgroep

TU Delft Stralingsonderwijs organiseert in het najaar van 2023 een zevendaagse cursus Nucleaire Technologie.

Deze opleidingsdagen zijn bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken krijgen met technieken of producten van de diverse nucleaire instanties. Tot de doelgroep behoren werknemers die belangstelling hebben voor nucleaire technologie. Het behoeven geen specialisten te zijn, een vooropleiding van minstens hbo is gewenst.

De cursus wordt verzorgd i.s.m. NNL (Nucleair Nederland) en wordt eenmaal per jaar aangeboden.

Deze cursus is vol. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst voor 2024.

Het programma:

De inhoud van de cursusdagen heeft betrekking op fysica, dosimetrie, reactorkunde, toepassing en effecten van straling, wetgeving, verwerking van radioactief afval e.d.
Een deel van de tijd wordt besteed aan het verrichten van metingen en experimenten. Tevens zullen bezoeken worden gebracht aan de diverse nucleaire instellingen.

Voorafgaand aan de cursus kan een deelnemer zich voorbereiden via de ELO (elektronische leeromgeving). Daar worden onderwerpen behandeld die als basiskennis bekend worden verondersteld, o.a. atoombouw, vervalmogelijkheden, activiteit en interactie van straling met materie.

De cursus wordt in drie afzonderlijke blokken gehouden.
Blok 1 (3 dagen)
thema’s: introductie (α-, β- en γ-straling), biologische effecten, medische radioisotopen, natuurlijke straling, wetgeving; neutronen, reactorfysica,
xenonvergiftiging, kernsplijting; vervoer (o.a. hoogradioactief materiaal), ultracentrifuges, gasdiffusie, verrijking
practica: afscherming en detectie van diverse radioactieve bronnen, opsporen van besmettingen, γ-spectrometrie
excursie: Urenco
Blok 2 (2 dagen)
thema’s: onderzoek met neutronen- en positronenbundels, uraniumvoorraden,
reactorongevallen; isotopenproductie, medische doeleinden, verschillende
reactor typen, kernfusie
excursie: RID: HOR (Hoger Onderwijs Reactor) (onder voorbehoud)
NRG: Hot Cells, HFR (Hoge Flux Reactor) (onder voorbehoud)
Blok 3 (2 dagen)
thema’s: systeem en werkwijze kerncentrale, brandstofcyclus, MOX-ontwikkelingen,
reactorbeveiliging; opslag en verwerking radioactief afval in Nederland,
eindberging in buitenland en toekomstige ontwikkelingen
excursie: EPZ en COVRA

In dit programma zijn wijzigingen in de thema’s en excursies voorbehouden.


Data 2023 VOL
Opleidingsdata 2024

Blok 1: nog niet bekend
TU Delft Stralingsonderwijs Utrecht en Urenco Almelo
Blok 2: nog niet bekend
TU Delft Stralingsonderwijs/RST en NRG Petten
Blok 3: nog niet bekend
EPZ Borssele en COVRA Borssele    

Aantal deelnemers minimaal 6 personen, maximaal 16 personen
Voertaal Nederlands
Toets nee
Certificaat ja, deelnamecertificaat
Kosten 2024

€4285,- per persoon, €5015,- voor niet NNL-leden

Onverhoopt annuleren?

Indien na inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.