Nascholing TMS Industriële Radiografie

Deskundige docenten | Opfrissen kennis | Afwisselend programma

Deze nascholing is bedoeld voor de TMS-IR. De nascholing heeft een praktische insteek, gericht op veilig werken.
We nemen de tijd om kennis op te frissen en op een interactieve manier aan de achterliggende theorie te werken. Vanzelfsprekend is er ruimte voor persoonlijke inbreng en het uitwisselen van ervaringen.
Sinds 2018 is het verplicht voor alle TMS om minimaal eens in de vijf jaar na of bij te scholen, ook is het verplicht om deze nascholing te documenteren.

nota van toelichting op het Bbs, paragraaf 5.2:
'Nieuw is ook dat de na- en bijscholing gedocumenteerd dient te worden. Voor de stralingsbeschermingsdeskundige is dat geregeld via de vereisten voor registratie, voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming zijn de verplichtingen daartoe in het besluit opgenomen.
De inhoud (en de frequentie) van de gedocumenteerde na- en bijscholing dient te worden vastgesteld door de branche- of beroepsvereniging waarin de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming werkzaam is. Daarbij dient die scholing minimaal vijfjaarlijks herhaald te worden. Dit betekent dat de branche- of beroepsverenigingen kunnen bepalen dat herhaling bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks verplicht is.'

Met deze nascholing geef je op gedegen wijze invulling aan deze verplichting.

Doelgroep:
Toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming Industriële Radiografie, Deskundigheidsniveau 4A/5A


Datum 14 november 2023
Locatie Reactor Instituut Delft
Min. aantal deelnemers 6 personen
Studiebelasting tijdsduur nascholing: 1 dag
Voertaal Nederlands
Certificaat ja, deelnamecertificaat
Kosten € 650,-

Onverhoopt annuleren?

Indien na definitieve inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.