Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Versnellers D

Gedegen opleiding | Extra aandacht voor veiligheid bij hoogenergetische straling | Betrokken docenten

De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Versnellers D (TMS-V-D) richt zich op medewerkers die toezicht houden op of zelfstandig werken met versnellers. Er wordt veel aandacht besteed aan risicoā€™s op inwendige besmetting en het veilig werken met versnellers. Deze onderwerpen worden onder andere in de opleiding behandeld:

  • Radioactiviteit
  • Activatie bij hoogenergetische straling
  • Praktische vuistregels
  • Relevante wet- en regelgeving
  • Maatregelen ter voorkoming van inwendige besmetting

Doelgroep
Medewerkers die toezicht houden op toepassingen, of zelfstandig werken met, versnellers. Zoals een cyclotron of lineaire versneller waarbij geen of weinig (0,2 Reinh) activering optreedt.


Opleidingsdata 31/10, 7/11,14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 15/12, examen 19/12
Locatie TU Delft Reactor Instituut
Min. aantal deelnemers 4 personen
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 7 dagen | zelfstudie: 7 dagen
Voertaal Nederlands
Examen ja, examenduur: 100 minuten
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten 2023: ā‚¬ 3.990,-
Overige een vooropleiding op MBO-niveau, bij voorkeur in een medische, technische of natuurwetenschappelijke richting, is wenselijk

Onverhoopt annuleren?

Indien na definitieve inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.