Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen D

Basisopleiding voor werken met open bronnen | Praktische opleiding | Afwisselend programma

De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen D (TMS-VRS-D) richt zich op stralingsbeschermingsdeskundigen die een belangrijke rol spelen met betrekking tot veilig werken met open radioactieve bronnen in een D-laboratorium. Deze onderwerpen worden onder andere in de opleiding behandeld:

  • Eigenschappen radioactieve stoffen
  • Praktische vuistregels
  • Relevante wetgeving
  • Biologische effecten
  • Maatregelen ter voorkoming van inwendige besmetting

Doelgroep
Medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve stoffen in een D-laboratorium (minder dan 0,2 Reinh). Werknemers die zelfstandig werken met open radioactieve bronnen met een gering blootstellingsrisico, zoals analisten, technici, medisch personeel of medewerkers uit de metaal- of erts verwerkende industrie. Deze opleiding is ook geschikt voor hulpverleners die in aanraking kunnen komen met radioactieve stoffen.

Let op: Wanneer de C-variant?
De opleiding ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen C’ (TMS-VRS-C) is geschikt voor medewerkers die toezicht houden op werksituaties met verspreidbare radioactieve bronnen op een C-laboratorium (Amax = 20 Reinh). Deze opleiding besteedt meer aandacht aan verantwoordelijkheden en incidenten.


Opleidingsdata: 31/10, 7/11,14/11, 21/11, 28/11, 5/12, examen 19/12
Locatie TU Delft Reactor Instituut
Minimum aantal deelnemers 8 personen
Studiebelasting tijdsduur opleiding: 6 dagen | zelfstudie: 6 dagen
Voertaal Nederlands
Examen ja, examenduur: 100 minuten
Diploma ja, wettelijk erkend diploma
Kosten  €3.030,- voor 2023
Overige

deze opleiding wordt ook in het Engels aangeboden in sterk verkorte vorm (tijdsduur opleiding: 2 dagen) voor RID-medewerkers.

een vooropleiding op MBO-niveau, bij voorkeur in een medische, technische of natuurwetenschappelijke richting, is wenselijk.


Onverhoopt annuleren?

Indien na definitieve inschrijving, de deelnemer of diens werkgever beslist de cursus te annuleren, worden hiervoor kosten berekend. Deze annuleringskosten bedragen tot drie weken voor de start van de cursus 10% van het totaalbedrag. Vanaf 3 weken tot aan de dag van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag.