Technische Natuurwetenschappen

23 mei 2022

Buiten de lijntjes voor het bètaonderwijs

Op 17 mei zijn de eerste resultaten van TechnoHubDelft gedeeld in het Teaching Lab bij de TU Delft. TechnoHubDelft is de naam waaronder in Delft wordt gewerkt aan een vernieuwde aanpak om het docententekort in de bètavakken tegen te gaan in het voortgezet onderwijs. In een tafelgesprek met direct betrokkenen en experts is een tussenpublicatie overhandigd. Docenten en medewerkers uit het voortgezet onderwijs, het mbo, studenten van de TU Delft en medewerkers van Gemeente Delft waren uitgenodigd en sloten aan bij een livestream. De resultaten zelf zijn niet zo goed in aantallen uit te drukken als de cijfers van de oplopende tekorten die ook in het boekje staan opgenomen. De groep van TechnoHubDelft vervult wel een duidelijke rol. “Zo'n club als dit zou er in elke stad moeten zijn,” roept een van de deelnemers enthousiast tijdens een sessie. In samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden en de Gemeente Delft is de TU Delft vorig jaar gestart met de pilot. De aanpak richt zich op de vrije ruimte die er is om mensen 6 tot 8 uur per week in te zetten op een voortgezet onderwijsschool in de bèta-techniekvakken. Dit kan naast een studie of loopbaan in het bedrijfsleven. Voor deze beperkte hoeveelheid uur is geen lesbevoegdheid nodig. In de community van Technohub Delft stromen mensen in uit het bedrijfsleven die zich willen inzetten voor het onderwijs. Sommige deelnemers werken al zijdelings samen in educatieve organisaties en willen dit structureler doen binnen een school. Ook deelnemers met een onderwijsbevoegdheid die dreigen de rug toe te keren aan het vak vinden er een plek om te zoeken naar een oplossing. Aangetrokken tot de doelstelling van TechnoHubDelft sloot al vroeg een groep TU Delft studenten aan. Zij sloten het plenaire gedeelte en de live-stream af van de bijeenkomst op 17 mei. Met hun eigen middelbare school nog vers in het geheugen, deelden zij een ervaring als inhuurkracht in het onderwijs. Zij merkten hoe op verschillende scholen in de omgeving het bèta-onderwijs onder druk staat en wilden hier iets aan doen. Bij TechnoHubDelft ontdekten zij welke ruimte er is om echt iets te kunnen betekenen voor een school of docent. Met hulp vanuit TechnoHubDelft is inmiddels NUVO onderwijsgroep opgericht en zijn Bas, Lodewijk, Mick en Willem aan de slag met het ontwikkelen van lesprogramma's en het ondersteunen van docenten. De studenten die aan de slag gaan met de lesprogramma’s krijgen didactische en pedagogische ondersteuning van de lerarenopleiding van de TU Delft. Afsluitend volgde een brainstorm waar met veel enthousiasme oplossingen voor doorgroeimogelijkheden in het onderwijs, co-teaching, een aangepast beroepsbeeld en alternatieve wegen naar een bevoegdheid worden besproken. “We moeten buiten de lijntjes gaan kleuren, want het huidige recept werkt niet meer,” geeft Rob Mudde aan. “Met zoveel vraag en zo weinig aanbod passen de bestaande regels niet meer goed.“ Iedereen kijkt uit naar het vervolg van TechnoHubDelft met al deze nieuwe input en ideeën. —EINDE BERICHT— www.technohubdelft.nl Meer informatie via: Jacqueline de Boer, boe@stanislascollege.nl Renée Prins, r.j.prins-1@tudelft.nl

Blijf op de hoogte


Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.
/* */