Het Delft integrated Traffic & Travel Laboratory (DiTTLab) is een geavanceerde faciliteit voor het verzamelen, opslaan, opvragen en verwerken van enorme hoeveelheden verkeers- en reisgegevens afkomstig uit verschillende bronnen, voor de analyse van verkeersstromen en de ontwikkeling van modellen en tools om deze te voorspellen en te beheersen. In dit lab hebben onderzoekers samengewerkt met het Urban Mobility Lab (Amsterdam) en ā€˜OpenTrafficSimā€™ ontwikkeld.

Momenteel zijn zij betrokken bij het NDW Traffic Observatory-project (samen met het AMS Institute en NDW), het Velsertunnel-project (met CGI) en het Europese SETA-project, dat is gericht op de ontwikkeling van een universeel toegankelijk ecosysteem voor data en diensten gericht op betere mobiliteit in stedelijke gebieden.