Goederenvervoer en logistiek

Geautomatiseerd containertransport, havens in het fysieke internet, optimale terminals voor luchtvracht, intermodaal en synchromodaal transport, duurzaam stedelijk goederenvervoer – dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor onderzoek in het gebied Goederenvervoer & Logistiek.

Wij ontwerpen goederenvervoersystemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke processen. Ons onderzoek richt zich op logistieke besluitvorming en de ontwikkeling van modellen voor korte en lange termijn voorspellingen van vrachtstromen, en de optimalisatie van logistieke netwerken.

Wij benaderen het onderwerp vanuit het perspectief van zowel bedrijven als overheden, zodat we grote maatschappelijke vraagstukken kunnen helpen beantwoorden, op het vlak van robuustheid van de markt, mobiliteit voor mensen en goederen en duurzaamheid.

Samenwerken doen we op basis van een gedeelde visie met partijen in de Topsector Logistiek (o.a. Dinalog en TNO), Smartport (o.a. Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, Deltalinqs en Erasmus Universiteit Rotterdam) en internationale partners zoals het Europese Technologie Platform ALICE, de OECD, internationale ontwikkelingsbanken (ADB, Wereldbank) en de Volvo Research and Education Foundation.

Gallery