Onderzoekers die zich bezighouden met spoorsystemen kijken vanuit multidisciplinair perspectief naar alle aspecten van zulke systemen. Vervoer per spoor is de veiligste en meest energiezuinige vorm van vervoer en de komende decennia zal het aandeel van het spoor in de vraag naar vervoer moeten worden vergroot om de internationale uitdagingen met betrekking tot toenemende mobiliteit, veilig, betrouwbaar en efficiënt vervoer, duurzame steden, energiebesparingen en klimaatverandering het hoofd te bieden. Binnen dit thema wordt internationaal gerenommeerd toponderzoek gedaan, variërend van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot prototypering in de praktijk, op het gebied van spoorwegplanning, verkeersmanagement, spoortechniek en toezicht.

Opleidingen over spoorsystemen worden gegeven op bachelor-, master- en beroepsniveau, waarbij de MSc Annotatie Rail een hoogtepunt is van multidisciplinair onderwijs over zowel fundamentele aspecten als de stand der techniek met betrekking tot innovatie van spoorsystemen.

Bij het onderzoek en onderwijs over dit thema wordt veel samengewerkt met externe partijen, waaronder ProRail, NS, consultancybureaus en aannemers.