intro

De onderzoekers concentreren zich op de sociale determinanten en gevolgen van ontwikkelingen binnen het vervoerssysteem (bijv. e-mobiliteit en geautomatiseerd rijden). Zij streven naar de integratie van de nieuwste inzichten en ideeën ten aanzien van gedrag (spijtminimalisatie, moreel besluitvormingsgedrag) in modellen voor transportkeuze met als doel deze realistischer te maken met betrekking tot gedrag en de toepassing van deze kennis bij de ontwikkeling van effectieve benaderingen van transportbeleid.

Met dat doel voor ogen ontwikkelen en testen onderzoekers van de TU Delft nieuwe theorieën over en modellen van het gedrag van reizigers, voor gebruik in tools voor beleidsevaluatie zoals CBA en MCA. Hun activiteiten hebben een kwantitatieve, vaak wiskundige insteek, zodat de link kan worden gelegd met de belangen van technici en planners die actief zijn in het veld.

Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO en de Europese Unie (ERC Consolidator Grant voor Caspar Chorus) en er wordt samengewerkt met universiteiten in Europa, de VS, Canada en Israël en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.