Over ons

Transport is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Of je nu met de auto naar je werk gaat, naar de supermarkt fietst, of een pakje laat bezorgen aan huis, we maken allemaal dagelijks gebruik van transport. Maar we worden ook dagelijks geconfronteerd met de nadelen in de vorm van files, ongevallen en milieu-verontreiniging.

Om beter te begrijpen hoe deze problemen ontstaan en hoe we ze kunnen verhelpen wordt op verschillende terreinen onderzoek gedaan, variĆ«rend van de techniek van het voertuigontwerp tot de psychologie van het autorijden. Door het combineren van kennis uit al deze terreinen komen we tot oplossingen die leiden tot veiliger, schoner en efficiĆ«nter transport en meer bereikbaarheid.

Binnen het Transport Institute werken wetenschappers en studenten aan de TU Delft met verschillende achtergronden samen aan deze oplossingen.


Over Transport Institute

Het TU Delft Transport Institute is de gemeenschap van wetenschappers van de TU Delft die werkzaam zijn op het gebied van transport. Het is ook een (grotendeels virtuele) organisatie binnen de TU Delft die wetenschappers ondersteunt bij het bereiken van een zo hoog mogelijk wetenschappelijk niveau, bij de communicatie van onderzoeksresultaten, de samenwerking voor onderzoek en educatie, en het vinden van financiering voor nieuw onderzoek. 

Relaties

  • The Interuniversity Research School for Transport, Infrastructure and Logistics (TRAIL): alle promovendi die samenwerken met TUD-TI zijn ook lid van TRAIL. Het wetenschappelijke programma voor kwaliteitsverbetering van TUD-TI is afgestemd op de activiteiten van de school en er wordt gezamenlijk een groot aantal activiteiten met betrekking tot kennisoverdracht georganiseerd.
  • Delft Research Based Initiative Infrastructure & Mobility (DIMI): TUD-TI kan worden beschouwd als een 'Special Interest'-afdeling van DIMI, een organisatie die de verschillende toepassingsgebieden van de TU Delft met elkaar wil integreren. Een van die toepassingsgebieden is transport en daarom zijn de wetenschappers van TUD-TI als volledige partners actief binnen het netwerk van DIMI. Wel heeft TUD-TI meer specifieke doelstellingen en is het expliciet gericht op het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit.
  • Port Research Centre Delft ā€“ Rotterdam (PRC): PRC en TUD-TI hebben verschillende doelstellingen en ambities. Daarom kunnen wetenschappers heel goed actief zijn in beide organisaties en kunnen relevante activiteiten in samenwerkingsverband worden georganiseerd.  

Financiering van onderzoek

TUD-TI heeft een budget voor initiatieven op het gebied van integratie en communicatie. Leden van TUD-TI kunnen onder meer een verzoek indienen voor ondersteuning bij het organiseren van meetings, het schrijven van een wetenschappelijk boek, het uitnodigen van een (buitenlandse) deskundige/wetenschapper voor het houden van een lezing, activiteiten op het gebied van valorisatie en voor het uitleggen van wetenschappelijke bevindingen aan het grote publiek. De fondsen van TUD-TI zijn echter bij lange na niet toereikend om onderzoeksactiviteiten voor promoties en soortgelijke projecten te financieren. TUD-TI kan wel hulp bieden bij het verkrijgen van onderzoeksfinanciering, indien relevant in samenwerking met het TU Delft Innovation & Impact Centre.   

Samenwerken met Transport Institute

TUD-TI is een instituut van de TU Delft, en er kunnen geen externe organisaties lid van worden. TUD-TI is echter wel zeer geĆÆnteresseerd in samenwerking met partners uit de academische wereld en kennisinstituten, en met publieke en private organisaties op het gebied van transport. Externe organisaties zijn bovendien welkom bij seminars, workshops en presentaties.  Klik hier voor onze agenda.  


Rol van het TU Delft Transport Institute

Het TU Delft Transport Institute: 

  • fungeert als loket voor mensen die op zoek zijn naar academische kennis en/of deskundigen op het gebied van transport, zowel voor onderzoek als voor onderwijs.
  • organiseert naast academische meetings en lezingen ook openbare evenementen voor het delen van recente onderzoeksresultaten, onderhoudt een website en geeft nieuwsbrieven uit voor het aankondigen van evenementen en om toegankelijk gemaakte onderzoeksresultaten en position papers te distribueren.
  • ondersteunt wetenschappers die financiering en valorisatiemogelijkheden zoeken en vertegenwoordigt de TU Delft in diverse nationale en internationale platforms voor transportonderzoek.
  • ondersteunt initiatieven ter versteviging van de inbreng van de TU Delft in bachelor, master- en postdoctoraal onderwijs en ter versterking van de relatie tussen onderwijs en onderzoek.

Met het oog op deze doelen werkt TUD-TI samen met servicecentra binnen de TU Delft (Innovation & Impact Centre, Marketing & Communicatie) en met partnerorganisaties zoals het Delft Initiative Mobility & Infrastructure (DIMI) en The Interuniversity Research School on Transport, Infrastructure and Logistics (TRAIL). 

Neem voor meer informatie contact op via e-mail: transport@tudelft.nl