TU Delft, Rijkswaterstaat en TNO slaan handen ineen voor klimaatneutrale wegenbouw

Nieuws - 22 juni 2021 - Webredactie

TU Delft, Rijkswaterstaat en TNO zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). In deze unieke samenwerking wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar de levensduur van asfalt, zoals onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. 

Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. En daarmee ook aan het bereiken van de ambitie van Rijkswaterstaat om klimaatneutraal en circulair te werken in 2030 op onze rijkswegen met 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Voor meer informatie zie ook het bericht van Rijkswaterstaat.