Missie, visie, strategie; de ontwerper als ondernemer

Docenten: Dr.ir. L.H.M.J. Lousberg, universitair docent Design & Construction Management TU Delft, Ir. H.J.M. Vande Putte, universitair docent Real Estate Management TU Delft, Dr.ir. M. Bos-de Vos, postdoctoraal onderzoeker & docent Product Innovation Management TU Delft
Taal: Nederlands / Engels (afhankelijk van de deelnemers)
Duur: 1 dag (aansluitend ochtend- en middagprogramma)
Prijs: €200,- (excl. BTW)
Data: 15 maart 2019 of 22 november 2019 

Als bedrijf acteert men op een markt met concurrentie. Succesvol ondernemerschap begint met het inzicht waarin men zich op deze markt onderscheidt, en dit kunnen vertalen in een bedrijfsstrategie. Een dergelijke strategie is niet statisch maar moet dusdanig zijn ingebed binnen de organisatie dat men adequaat kan reageren op veranderende marktomstandigheden. Alvorens men dergelijke strategieën kan opstellen moet men de eigen missie en visie formuleren.  Missie, visie en strategie zijn bepalend voor hoe men de markt bewerkt (het verwerven van opdrachten).

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 1 van de Regeling Beroepservaringsperiode:  ‘Beheerst strategische en communicatieve vaardigheden en middelen voor het verwerven van naamsbekendheid en het overtuigend bekend maken van de eigen visie of positie, met als doel het verwerven van een opdracht.’ Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Attitude’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Communicatie’.

Gerelateerde ervaringsaspecten:

 • Acquisitiegesprek (bureau- of organisatiepresentatie) inhoudelijk en strategisch voorbereiden en bijwonen;
 • Selectie (projectpresentatie) inhoudelijk en strategisch voorbereiden en bijwonen;
 • Netwerkbijeenkomst bijwonen;
 • Openbare lezing van een bureau- of organisatiepresentatie bijwonen en analyseren;
 • Meewerken aan het opstellen van een offerte (inhoudelijk betoog, projectplanning en kosten).
Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen

 • Het in brede organisatiekundige context eigen maken van de begrippen missie, visie, strategie.

  • Kennis van de begrippen missie, visie, strategie en deze kunnen benoemen voor de eigen organisatie en kunnen ontwikkelen voor nieuwe of te vernieuwen organisaties.
  • De begrippen missie, visie, strategie kunnen plaatsen in een bredere operationele en organisatiekundige context.
  • De begrippen missie, visie en strategie kunnen uitwerken in hun implicaties voor marketing, acquisitie, bedrijfsvoering, en projectorganisatie.

Inhoud

Actief leren omgaan met de begrippen missie, visie, en strategie in hun onderlinge samenhang en doorwerking in de dagelijkse beroepspraktijk van een ontwerpbureau. Het kunnen koppelen van deze begrippen aan concepten als het ESH framework, het 7S model, en het EFQM. Het vanuit de begrippen missie, visie en strategie kunnen begrijpen en  ontwikkelen van een business-model, en dit kunnen vertalen naar een marketing strategie. Het vanuit de marketing -strategie actief kunnen bijdragen aan het opstellen van acquisitieplannen. Het bedrijfsportfolio van het ontwerpbureau kunnen beoordelen op adequaatheid bezien in het licht van het business-model. Het kunnen detecteren, ontwikkelen en beoordelen van business opportunities en projectvoorstellen als onderdeel van de strategie van het ontwerpbureau. Het kunnen beoordelen en (her-)ontwerpen van het ondernemingsplan van een ontwerpbureau in relatie tot veranderende marktomstandigheden. De visie van een bureau adequaat en proactief kunnen uitdragen in bureau- en projectpresentaties, publicaties, netwerkbijeenkomsten, en acquisitietrajecten.

Lesmateriaal
 • Bos-de Vos, M., Lieftink, B., Wamelink, H., & Kraaijeveld, J. (2017). Challenges in the business models of creative professional service firms. In: Hay, R. & Samuel, F. (Eds.) Conference Proceedings of the Professional Practices in the Built Environment Conference, 27-28 April 2017, Reading, UK, Value of Architects, University of Reading, 35-43.
  Free download
 • Grozdanic, L. (2016). How to Win Clients and Make Money: New Business Models for Architects.
  Free download
 • Grozdanic, L. (2016). How to Productize Architectural Services 
  Free download 
Werkvorm

Een serie korte interactieve colleges, gekoppeld aan individuele en groepsgewijze workshops alsmede oefeningen met door de cursist ingebrachte casussen uit de eigen beroepspraktijk. 

Toetsvorm

Reflectieverslag, in te leveren 1 week na afloop van de module.