Contact

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Nederlands voor buitenlanders
Faculteit TBM
Technische Universiteit Delft
Jaffalaan 5
2628 BX Delft

Secretariaat

Mw. A.E.S. de Jong (Annelieke) of mw. F. Mulder-Smit (Femke)
telefoon: +31 (0)15 2784124
e-mail: delftsemethode@tudelft.nl
internet: www.dm.tudelft.nl 
kamer: C.0.010

Het secretariaat is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Gedurende de zomerperiode (week 30-35) is het secretariaat beperkt aanwezig en in de week van 5-9 augustus 2019 geheel afwezig. De mail zal zo veel mogelijk worden gelezen en beantwoord.