Anthony Meyer zu Schlochtern

'Ik zie zoveel Delftse alumni die echt hele gave dingen doen!'

Anthony Meyer zu Schlochtern studeerde in 2013 af als civiel ingenieur in watermanagement. Dat ging niet zonder slag of stoot. De leden van de examencommissie waren het kort gezegd nogal oneens met elkaar over de eindbeoordeling. De TU docenten vonden zijn aanpak fantastisch. De anderen, uit de traditionele civiele industrie, 'vonden het helemaal niks'. Dit bevestigde Anthony extra in zijn overtuiging dat anders kijken in de (technische) wereld juist hard nodig is.

Tijdens zijn afstuderen richtte hij, samen met twee Delftse vrienden, het bedrijf Innovation Booster op. Dit bedrijf helpt de klant om innovaties op de markt te brengen. De klant staat hierbij centraal net als de medewerkers van het bedrijf zelf.

Entrepreneur on a break

Op dit moment is Anthony, 32 jaar oud, “entrepeneur on a break”. Eind 2020 droegen hij en zijn medeoprichters het managementstokje over aan de volgende generatie die hun bedrijf nu verder leidt. “Ik wist al vroeg dat ik naar Delft wilde. Ik had een achteroom met wie ik veel zeilde. Hij had in Delft gestudeerd en was directeur van HBG (nu BAM). Hij inspireerde mij enorm. Ik herinner me de fantastisch mooie miniatuur baggerscheepjes en zeilbootjes die hij liet varen.”

Delft bleek voor Anthony een verrijking in alle opzichten. Als lid van het Delftsch Studenten Corps kon hij ook als ‘bestuurder’ zijn lol op. Hij was onder andere lid van de financiële commissie, leerde sponsor deals binnen te halen en organiseerde business classes. Ook zelf ondernemen bleek hem goed te liggen. “Mijn eerste echte commerciële rol was in ons eigen studentenbedrijf ANI entertainment (‘Anders Nog Iets?’) dat we met een groepje overnamen. We leverden artiesten, licht en geluid voor grote studenten evenementen. Deze jaren hebben mij geleerd wat discipline en leiderschap inhoudt, en hier heb ik ook echt leren verkopen.


Ook Goede Vriend worden?

Wilt u net als Anthony ook deel uitmaken van een netwerk van betrokken alumni? Met een vijfjarige fiscaal aftrekbare schenking van (minimaal) 500 euro per jaar wordt u ook Goede Vriend. Onze Goede Vrienden helpen met hun bijdrage wetenschappers en studenten hun ambities waar te maken. Neem contact op met Machteld von Oven via m.w.vonoven@tudelft.nl. 

Lees meer

Hoe krachtig zou het zijn als we met elkaar een missie neerzetten? Een verhaal dat laat zien dat technologie ons als mensheid verder kan brengen, en niet ‘evil’ is.

“In 2012 zijn twee vrienden en ik als bachelor studenten gewoon begonnen met ons idee van Innovation Booster. Met wilde plannen, op zolder bij de vader van Bart, en met de overtuiging dat experimenteren, observeren en co-creëren centraal zouden moeten staan bij innovatie. Bij onze eerste klant, de NS, werden we als heel verfrissend ervaren. Een paar positieve projecten verder en nadat we een Raad van Advies hadden ingesteld die met ons meedacht over het bouwen van een bedrijf, ging het echt vliegen. Sindsdien hebben we mooie en soms ook hele lastige avonturen beleefd, inclusief uitbreiding van het bedrijf naar New York.” 

De rollercoaster staat nu heel even stil. In de paar maanden ‘downtime’ die hij zich gunde sinds hij (operationeel) uit het bedrijf is gestapt heeft Anthony vastgesteld dat hij vooral wil verbinden, uitdagen en bouwen. Daarom is hij bestuurslid geworden van de Vereniging van de oud-leden van het DSC, en Goede Vriend en ambassadeur van het Universiteitsfonds. “De wereld gaat zo enorm hard op dit moment. Ik geloof echt dat als we door de verschillende generaties heen op andere manieren de samenwerking zoeken, minder hiërarchisch ook, dat we met z’n allen beter af zijn.”

Een belangrijke opgave

Anthony ontvouwt losjes zijn visie. “Kijk, technologie is continu slecht in het nieuws. Daar ligt toch een belangrijke opgave voor ons Delftenaren? Hoe krachtig zou het zijn als we met elkaar een missie neerzetten? Een verhaal dat laat zien dat technologie ons als mensheid verder kan brengen, en niet ‘evil’ is. Het Universiteitsfonds zou daar een verbindende rol in kunnen spelen en alumni van verschillende generaties bij elkaar kunnen brengen die serieus aan deze maatschappelijke opgave willen bijdragen. Ik zie zoveel jonge mensen die echt hele gave dingen doen. Met elkaar kunnen we zoveel meer.“ Hij vertelt hoe hij vorig jaar voor een aantal “oudere” Delftse alumni een bedrijventour organiseerde langs enkele mooie, innovatieve bedrijven die door relatief jonge alumni zijn opgebouwd. PHYSEE bijvoorbeeld, met smartskin voor gebouwen, en de CEAD GROUP die 3D printers bouwt ter grootte van een woonkamer. “Die zijn met echt vette en innovatieve dingen bezig en het was enorm inspirerend om dat met elkaar te ervaren.” In november 2019 was hij aanwezig bij het laatste live event voor de Goede Vrienden, Taste of Excellence. Hij vindt het een sterk concept. “Maar we zouden nog veel meer aan het bouwen van een echte community kunnen doen. Laten we een thema aanpakken, mensen oplijnen, van jong tot oud, commitment uitspreken en dan gewoon gaan!”