Jan Veraart

“De onderwerpen waar men zich bij de TU Delft mee bezig houdt, zijn ontzettend relevant voor onze maatschappij”

In 1959/60 was Jan Veraart secretaris van het Bestuur van studentenvereniging Virgiel. Hij studeerde in 1964 af als civiel ingenieur in Delft. Daarna “stortte hij gewoon beton”. En in 2000 nam hij afscheid als bestuursvoorzitter van HBG (nu Koninklijke BAM Groep). “Ik realiseer me sterk wat voor gigantische veranderingen aan de TU Delft en in Nederland plaats hebben gevonden sinds ik ging studeren, meer dan zestig jaar geleden.”

Het aantal studenten toen hij begon in 1957, schat Jan Veraart op zo’n 5.000. Op dit moment studeren er meer dan 27.000 studenten in Delft. In Nederland wonen nu 17,5 miljoen mensen, tegen 11 miljoen toen. Het waren de eerste jaren na de Watersnoodramp, een gebeurtenis die voor Jan een belangrijke aanleiding was om naar Delft te willen gaan.

De TU leidde je ook toen op voor een goed vak. In mijn geval werd dat beton. We leerden bruggen, tunnels, wegen te maken. Maar ik kan me niet herinneren dat we ooit spraken over de maatschappelijke relevantie ervan. Het was gewoon nodig.

Toch herinnert Jan zich dat de toenmalige rector, professor Kronig, eens opmerkte “dat het echte probleem was dat mensen te veel bewegingen maakte, dat er alsmaar gezeuld moest worden, dat alles en iedereen van hot naar her ging.” Het was een volledig nieuwe notie voor hem. Het was nog ruim voor 1972, toen de Club van Rome publiceerde over de grenzen aan de groei.

“Als ik beluister wat de onderwerpen zijn waar men zich nu bij de TU mee bezig houdt, dan zijn die ontzettend relevant voor onze maatschappij. Daarom voel ik me nog steeds betrokken.” Deze betrokkenheid deed Jan Veraart beslissen om Goede Vriend van het Universiteitsfonds Delft te worden.

“Hoewel ik als Goede Vriend van het Universiteitsfonds ook graag jaarlijks financieel bijdraag, geloof ik ook sterk in het belang van een Delftse alumni community waarbij er terug- en doorgeven wordt in de vorm van tijd, inzet, kennis en netwerk. Op deze manier houden we elkaar scherp, delen we onze kennis door generaties heen en dragen we met z’n allen ons steentje bij aan maatschappelijke impact.”

“Ik heb tegenwoordig alle tijd om Delft Integraal te lezen. Ik begrijp de inhoud voor driekwart niet, maar het voedt een enorme bewondering bij mij. Wat Delft doet in samenwerking met Leiden en Erasmus, op het snijvlak van techniek en medische wetenschap, bijvoorbeeld met non-invasive operaties, dat is onbeschrijflijk knap en inspirerend. Dat geldt overigens niet minder voor klimaat, duurzaamheid, energie. Vanuit die bewondering ben ik Goede Vriend.”


Wilt u net als Jan Veraart ook Goede Vriend worden?

Als Goede Vriend maakt u deel uit van een netwerk van betrokken alumni en andere relaties van de TU Delft. Door deel uit te maken van dit netwerk helpt u studenten en wetenschappers te laten excelleren. Goede Vriend wordt u als u de TU Delft steunt vanaf minimaal €500 voor een periode van vijf jaar. Voor meer informatie neem contact op met Machteld van Oven of bel 06 81 06 09 19.

Lees meer