Graduate Entrepreneur Fund

“We’re matching, funding and guiding the best and brightest from Rotterdam and Delft”

Ondernemerschap is een van de belangrijkste drijfveren voor maatschappelijke impact en Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam begrijpen dat als geen ander. Waar Delft met technologie en innovatie bijdraagt aan een betere samenleving, staat Rotterdam bekend om haar unieke ondernemersmentaliteit om kansen te verzilveren.

Motor voor jong ondernemerschap

Graduate Entrepreneur is een platform voor en door ondernemende studenten van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam en het grootste first-time early stage fonds van Nederland. Gestart als een fonds op naam bij het Erasmus Trustfonds en het Universiteitsfonds Delft is het fonds uitgegroeid tot een belangrijke motor voor jong ondernemerschap in Nederland. Het fonds is een initiatief van succesvolle alumni van Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft die iets terug willen doen voor hun alma mater en de samenleving. Het financieren en begeleiden van startups van studenten en recent afgestudeerde alumni zien zij als een prachtige kans om hun succes te delen en vorm te geven aan het principe van learn, earn and return. Het levert unieke groeikansen aan startups en scale-ups in verschillende sectoren zoals technologie, geneeskunde en sociale wetenschappen.

Wilt u meer weten of heeft u belangstelling om betrokken te raken als coach, mentor of investeerder, kijk dan op de website van Graduate Entrepreneur
 

Ik hoop dat met het actief betrekken van onze Delftse en Rotterdamse alumni bij het vergroten van het aantal en de kwaliteit van start-ups, we samen ons start-up ecoysteem verbeteren. Ik ben er trots op onderdeel te zijn van deze ontwikkeling.

Ir. Menno Antal

donateur Graduate Entrepreneur Fund

Ambitie Graduate Entrepreneur Fund

Het Graduate Entrepreneur Fund bestaat uit een Pre-seed Fund en een Seed Fund. Het Pre-seed Fund wil ieder jaar ongeveer 20 tot 30 nieuwe startups aanjagen. Het Seed Fund richt zich op investeringen in de meest kansrijke startups. Naar verwachting groeit een aanzienlijk deel van de nieuwe startups met additionele seed funding door naar scale-ups. Het Seed Fund is een separate entiteit met professionele fondsmanagers en bijbehorende governance.

Vanuit het Pre-Seed Fund is geïnvesteerd in veertien startups en met een aantal andere veelbelovende startups wordt gesproken over een mogelijke investering. Het totaal aan toegezegd vermogen in het Graduate Entrepreneur Fund bedraagt inmiddels € 56 miljoen.

Schenken aan Graduate Entrepreneur via het Universiteitsfonds Delft

Het Universiteitsfonds Delft en het Erasmus Trustfonds werken samen om met donaties van alumni invulling te geven aan dit Pre-seed Fund. Doneren aan het Pre-seed Fund stimuleert het ondernemerschap van studenten en is fiscaal aantrekkelijk. Het Universiteitsfonds Delft heeft de ANBI-status, wat betekent dat u over uw gift geen schenk- of erfbelasting hoeft af te dragen.De meest gunstige vorm van schenken voor grote bedragen is via een periodieke schenking. Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften die via een periodieke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar. Indien u gedurende minimaal vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag schenkt, kunt u deze periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

De hoogte van het voordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd en de voorwaarden kunnen veranderen. U kunt hier uw eigen voordeel berekenen.

Evenementen en activiteiten

Community Event 7 juni 2022

Op 7 juni kwamen grondleggers, alumni, startups en andere betrokkenen bijeen op het Erasmus Medisch Centrum voor de eerste editie van het Graduate Entrepreneur Community Event. Na een founder-only sessie waar de oprichters van portfoliobedrijven elkaar ontmoetten, volgde een plenaire presentatie van Managing Partner Auke van den Hout van Graduate Entrepreneur. Daarnaast gaven de portfoliobedrijven Rapidemic, GetEase, Quantware en Auto-Pilot een pitch. Aansluitend was er een startup fair, waar startups hun plannen en uitdagingen bespraken met de aanwezigen.

Donateursdiner Pre-seed Fund 4 oktober

Op 4 oktober vond het donateursdiner voor donateurs van het pre-seed fund plaats. Het was een mooie avond waarbij ondernemerschap centraal stond. Het korte plenaire programma gaf goed weer waar het Graduate Entrepreneur Fund voor staat: een ecosysteem voor startende ondernemers van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam in de vorm van coaching, networking en funding. Founders van Satelleat en geoFluxus vertelden over hun startup en vroegen de Graduate-community mee te denken over hun ontwikkeling. Wij hebben genoten van alle interactie en vooral de energie die loskwam tijdens de gesprekken, waarbij mooie verbindingen zijn gelegd. 

TU Delft Excellence Fund

Graduate Entrepreneur is mede geïnitieerd door de Development Board van het Excellence Fund. Een mooie bijdrage aan het TU Delft en EUR start-up ecosysteem.

Wij hebben in Delft een uitstekende staat van dienst met betrekking tot incubation en validation. Dit moeten we verder schalen zodat we kunnen concurreren met innovatieclusters buiten Nederland. Dit initiatief samen met Rotterdam leidt tot een verdere versterking van innovatie en ondernemerschap. Niet eerder in Nederland namen alumni en studenten daarin zo’n belangrijke rol.

Dit initiatief samen met Rotterdam leidt tot een verdere versterking van innovatie en ondernemerschap. Niet eerder in Nederland namen alumni en studenten daarin zo’n belangrijke rol.

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen

Rector Magnificus / Voorzitter College van Bestuur TU Delft


Meer weten?

Wilt u meer weten over het Graduate Entrepreneur Fund en de donatiemogelijkheden? Neem dan contact op met Leonie Kalkman via l.kalkman@tudelft.nl of bel +31 (0) 6 43287795.