Dr.ir. Mark Bisschops, verbonden aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen, heeft nu een unieke onderzoeksmethode ontwikkeld die voor een doorbraak kan zorgen. Hij gebruikt speciaal gekweekte gistcellen als model voor menselijke hersencellen. Helpt u mee?

Ja, ik steun graag het onderzoek naar het gebruik van gistcellen tegen dementie

Donatie Gist tegen dementie

Donatie Gist tegen dementie
Donatie via een SEPA machtiging
HIERBIJ MACHTIG IK HET UNIVERSITEITSFONDS DELFT OM (TOT WEDEROPZEGGING) HET VOLGENDE BEDRAG VAN MIJN REKENING AF TE SCHRIJVEN:
Termijn
Nieuws
Toestemming


Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Het incassant ID van het Universiteitsfonds Delft is NL44 ZZZ 41145319 0000.

Velden met een* zijn noodzakelijk om uw donatie te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens
Universiteitsfonds Delft gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren en vastleggen van de donatie en om u te informeren over de activiteiten en het werk van het Universiteitsfonds. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Registratie Persoonsgegevens en nooit aan derden verstrekt. Lees hier ons privacy statement.